Statens Vegvesen ønsker flere vedtak før el-sparkesykkelsesongen er i gang. Foto: Privat.

Vil stramme kraftig inn

Regjeringa foreslår forbud mot bruk av el-sparkesykler på fortau, og tap av førerkort ved kjøring i ruspåvirket tilstand.
Onsdag, 16 februar, 2022 - 16:25

I januar ble det innført nye og strengere regler for bruk av el-sparesykler, blant annet en promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for de under 15 år.

Nå ønsker regjeringa å stramme ytterligere inn, og har lagt fram et forslag til høring. Målet er at forslaget skal tre i kraft allerede til våren.

Dette skriver NRK 15. februar.

– Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har vi sett et konfliktnivået på fortauene som har vært uakseptabelt høyt. Derfor mener vi det er aktuelt å forby bruk av små elektriske kjøretøy på fortau, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding til TV2. 

Det er Statens Vegvesen som har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å legge frem høringsforslag om endringer i lovverket for el-sparkesykler.

– Svært mange elsparkesyklister forholder seg ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving av disse reglene, og andre tiltak for adferdsendring. Derfor er det aktuelt å begrense kjøring med små elektriske kjøretøy på fortau, sier samferdselsministeren.

Emneord: