Merkevare- og markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DnB. Foto: Dnbs pressesenter

Flere kvinner investerer

Fra 2019 til 2021 har andelen kvinner som sparer i fond steget fra 29 til 42 prosent, viser tall fra Verdipapirenes forening.
Mandag, 28 mars, 2022 - 12:35

2019 var året da flere kvinner enn menn investerte i fond, skriver DnB på sine nettsider. 2020 ble et historisk år med 22.000 nye kvinnelige aksjonærer på Oslo Børs, ifølge Stiftelsen Aksje Norge

Nettavisen E24 har også merket seg trenden, og knytter oppsvinget blant annet til kampanjer som #hunsparer.

Antallet kvinner og menn i alderen 20-66 år som har kapitalinntekt fra investeringer og renteinntekter er så godt som likt, skriver DnB. Men når det kommer til størrelsen på inntekten, er menns kapitalinntekt tre ganger så stor som kvinners. Årsaken ligger i at kvinner flest sparer i bank, mens menn investerer. Dette er i ferd med å endre seg. 

Fra bank til fond og aksjer 

Merkevare - og markedsdirektør i Dnb, Aina Lemoen Lunde holdt en presentasjon om temaet på kvinnedagen 8. mars. Hun åpnet med å minne om at historisk sett har menn vært de som investerer, og at det i lang tid primært var menn som var aktive i næringsliv og arbeidsliv forøvrig.

– Det er kanskje ikke så rart at det for mange ble litt fremmed å skulle håndtere egen økonomi. Men én generasjon senere enn da “Gordon Gekko” var kjernebildet på hvordan en investor så ut og oppførte seg, så har vi nye rollemodeller for hvem som er investorer, sier Lunde og viser til bildet av Michael Douglas fra filmen “Wall Street” fra 1987. Hun trekker også frem bilder fra den norske serien “Exit” med samme tema, og kontrasterer det med hovedbildet til kampanjen der vi ser et mangfold av kvinner.

Børsrekord

Lunde har lansert flere prisvinnende reklamekampanjer for DnB siden hun begynte i konsernet i 2015. Deriblant kampanjen #huninvesterer som ble lansert av DnB i 2019.

– Menn har 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner, forteller Lunde.

– I Norge eier menn 80 prosent av de private aksjeverdiene. Det er et kapitalgap på størrelse med statsbudsjettet, legger hun til. 

– Grunnen til at dette er viktig er at det dypest sett handler om økonomisk trygghet, og økonomisk frihet. Det er en langsiktig skjevhet som nå tas tak i. Og kampanjen har gitt resultater, forteller hun mens hun viser frem en graf fra Dnb som synliggjør veksten.

En ny form for kommunikasjon

Med #huninvesterer ønsket DnB å skape et nytt rom for kommunikasjon om kvinner og økonomi. Det har gitt resultater.

- Å investere er ikke en “manneting” av natur, fortsetter markedsdirektør Lunde. - Kvinner har også lyst til å være med å eie verden, for å kunne styre verden i den retning de ønsker - og ikke minst - også for å kunne sikre seg økonomisk. Vi håpet og ønsket at kvinner ville identifisere seg med budskapet, fortsetter hun.

Kampanje ga vekst

Siden kampanjen startet i 2019 har like mange kvinnelige aksjeeiere kommet til som det sammenlagt har vært de foregående 20 årene. Dette understøttes også av tall fra Stiftelsen Aksje Norge, som 8. mars 2021 hadde som et av hovedoppslagene på siden sin at det da var registrert rekordmange kvinner på børsen.

– Det er spesielt kvinner under 40 år som øker mest men gruppen 40-54 økte også mye, skriver stiftelsen. 

Og per i dag er det flere kvinnelige enn mannlige nye aksjeeiere på plass. Så kampanjen har hatt effekt.

– Det er såpass store endringer at vi lett skulle ha satt punktum, sier markedsdirektøren. Men det ser ikke ut til at det stopper der.

Finansanalytikeren og sparerådgiveren Behnaz Ganji tar over tråden fra markedsdirektøren.

– Kvinner står for flertallet av nye spareavtaler, forteller hun.

 

Emneord: 
Tags: