Mellom 3,3 og 3,6 milliarder mennesker lever med særlig høy sårbarhet for klimaendringer, ifølge den nye rapporten. Foto: UN photo/Cia Pak

Klimaforsker om FNs rapport: – Løsninger eksisterer

Den nye rapporten fra FNs klimapanel viser tydelig at det haster å få ned klimagassutslippene. Klimaforskerne mener det finnes løsninger.
Torsdag, 3 mars, 2022 - 15:08

FNs nye klimarapport konstaterer at vi ikke gjør nok for å stanse klimaendringene. Det er ikke lenger tvil om at klimaendringene er menneskeskapt og endringene blir stadig vanskeligere å håndtere. Rapporten er den sjette i rekken, den første kom ut i 1990.


Marianne T. Lund deltok på Kirkens Nødhjelp og Changemaker Norges arrangement om FNs nye klimarapport. Hun presenterte hovedpoengene og forklarte forskningen bak rapporten. Foto: Skjermdump Facebook/ Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp og ungdomsorganisasjonen Changemaker Norge arrangerte onsdag 2. mars arrangementet «Hva sier FNs klimapanels ferske rapport?». Her fikk vi høre innlegg fra politikere, forskere og aktivister. Blant dem var klimaforsker Marianne Tronstad Lund fra CICERO, senteret for klimaforskning i Norge. Hennes beskjed var tydelig.

– Rapporten sier at det vitenskapelig beviset er utvetydelig, og klimaendringer er en trussel mot menneskehetens velvære og planetens helse, sier hun. 

Det er mulig å handle

Arrangementet hadde fokus på hva som kan gjøres for å endre situasjonen, og Lund sier det er mulig å handle. Hun påpeker at rapporten ikke bare er fylt med negativitet og dysterhet.

– Løsninger eksisterer og begynner til dels å komme på plass, men det går for sakte. Vi må altså få ting til å gå fortere. Vi må gjøre mer og det må skje nå. Rapporten kommer også med løsninger til verden, sier hun.

Mange saker må løses samtidig

Erlend Andre Tveiten Hermansen har bakgrunn innen vitenskapsstudier, og forsker på hvordan vitenskapelige kunnskap produseres og brukes. I spørsmål om han tror vi kommer til å klare å nå klimamålene svarer han:


Erlend Andre Tveiten Hermansen jobber som forsker hos Cicero. Foto: Privat Privat

– For å nå målene må man ha klimahandling som inngår i alle sektorer i samfunnet, i en skala og et tempo vi aldri har sett før. Men klima er ikke den eneste saken i verden. Se på hva som skjer i Ukraina nå for eksempel. Om vi hadde hatt fullt fokus på klima og på å kutte alle utslipp til netto-null innen noen få tiår, kan vi ifølge FNs klimapanel teoretisk få til å nå det mest ambisiøse temperaturmålet i Paris-avtalen. Men det er mange andre saker i verden vi må løse samtidig, derfor tar ting tid.

Verdens land er blitt enige om å begrense oppvarmingen til 2 grader, helst 1,5 grader. Hermansen sier det er mulig å overstride grensa for så å dra den ned igjen, ved planting av trær, og bruk av nye teknologier. De nye teknologiene er fortsatt umodne sier han, men de skal kunne reversere temperaturen noe. Likevel understreker han utfordringen ved å begrense oppvarmingen. 

– Det skal enormt mye til for å kunne nå Parisavtalen 1,5 grads ambisjon. Når det er sagt, så er ikke 1,5 graders grensa “make it or break it” for menneskeheten. Kloden kommer til å fortsette å leve, og mennesker kommer til å fortsette å eksistere. Men vi får et annerledes livsforhold og et annerledes klima enn det vi har hatt. Derfor teller hver centigrad og hver klimahandling, sier han.

Klimapanelet kan ikke bestemme hva politikerne skal gjøre

I spørsmål om hvilke tiltak politikerne bør iverksette for å begrense oppvarmingen svarer han følgende:

– Klimapanelet er veldig opptatt av at de skal være relevante i forhold til politikkens utforming, men de skal ikke fortelle hva politikerne skal gjøre med rapporten. De lager en oversikt over de ulike mulighetene man har, og så er det opp til politikere og andre beslutningstakere å iverksette de tiltakene man mener er nødvendig. Det er vanskelig for meg å si hvordan politikerne skal forholde seg til rapporten, men det er ingen tvil om at det haster veldig med å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene, sier Hermansen.