Foreningen Tryggere Ruspolitikk feiret med kake da rusmiddelanalysetjenesten ble lansert. Foto: privat

Vil snu den gamle ruspolitikken på hodet

Foreningen Tryggere Ruspolitikk har lansert Norges første rusmiddelanalysetjeneste der alle brukere kan levere inn stoffer og få de analysert.
Fredag, 4 mars, 2022 - 11:07


Leder for Foreningen Tryggere Ruspolitikk Ina Roll Spinnangr er fornøyd med at tilbudet er lansert. Foto: privat 

Torsdag 24. februar lanserte Foreningen Tryggere Ruspolitikk sin nye rusmiddelanalysetjeneste. Tilbudet er i Oslo, og er tilgjengelig for alle som bruker rusmidler. Styreleder og talsperson i foreningen Ina Roll Spinnangr er fornøyd med at tilbudet endelig er lansert. 

– Det er mange rusaktører som har etterspurt et slikt tilbud i flere år, så vi har jobbet med det en god stund, sier hun.

Ordningen skal beskytte brukerne, og formålet er å formidle resultatene, gi skadeforebyggende informasjon til brukere, advare helsemyndighetene og følge med på rusmarkedet. 

– Når folk skal analysere rusmidlene sine så avtaler de først en time gjennom en kryptert mail slik at personvernet til brukeren er ivaretatt. De kommer så innom til avtalt tid og analyserer en liten del av stoffet som blir lagt i en plastkapsel. Etter noen få minutter får de resultatet, forteller Spinnangr.

Legestudenter gir råd

Foreningen samarbeider med Legestudentenes Rusopplysning (LRO). Analysetjenesten har en kjemiingeniør som analyserer prøvene, men det er legestudenter som gir brukeren råd.

– Legestundetene skal gi skadeforebyggende informasjon. De gir for eksempel råd til folk som bruker medisiner som ikke fungerer godt med det gitte stoffet, eller folk som har psykiske problemer. 

Spinnangr understreker videre at de aldri sier at noe er trygt å bruke. 

Analysetjenesten har ikke fått noe hjelp fra det offentlige, noe som krever mye ressurser fra foreningen. 

– Vi driver hele opplegget og har åpent to ganger i uken. Fra 31. mars i år står vi uten lokaler, til tross for at kommunen først virket positiv til å leie ut til oss og at vi har fått gode tilbakemeldinger fra folk som har benyttet seg av tjenesten.

Foreningen har vært i kontakt med Oslo kommune for å se om de kan bistå med både lokale og penger etter 31. mars. 

– Vi har også startet en innsamlingsaksjon for å samle inn penger til lokaler, forteller hun. 

Tjensten er åpen for alle. Spinnangr forteller at tilbudet fungerer skadeforebyggende, og at de allerede har avdekket at det er falsk MDMA i omløp. 

– Det som er farlig med etterligningsstoffer er at det er et helt annet stoff enn det brukeren forventer, som kan føre til at brukeren bare bruker mer, sier Spinnangr. 

Gode tilbakemeldinger

Styrelederen syns det er trist at slike tilbud ofte får mye kritikk, men understreker at det har vært stille hos de som ofte har vært kritisk til lignende tilbud. 

– Det er tragikomisk at når man snakker om rusforebygging så møter man så mye motstand. Vi har dessuten fått mye gode tilbakemeldinger fra organisasjoner og fagfolk, forteller Spinnangr.

Videre forteller styrelederen at dette kommer godt med i veien videre i arbeidet mot bedre rusopplysning. 

– Når folk analyserer stoffene sine så kan de både unngå å ta uekte stoffer, samtidig som de kan advare nettverket sitt.

Gjennom tilbudet har foreningen kommet i kontakt med en brukergruppe som er vanskelig å nå. 

– Vi kan nå ut til folk lenge før de får rusproblemer og forebygge et eventuelt fremtidig rusproblem. 

Når foreningen finner potensielt farlige stoffer så informerer de FHI slik at de kan gå ut med en advarsel. 

– Vi vil snu den gamle politikken litt på hodet og komme med gulrot i stedet for pisk. 


Sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom er positiv til foreningens tilbud. Foto: privat 

Ruspolitikken må styres av kunnskap

Sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom (SU) Maiken Sætran Lium er positiv til foreningens tilbud. 

– Jeg synes rusmiddelanalyse er et godt tilbud som gjør rusmiddelbruk mindre farlig. Ruspolitikken må styres av kunnskap og med mål om å gjøre det tryggere for brukere, sier hun. 

Lium forteller at ruspolitikken i lang tid har vært styrt av moralisme og frykt for økt rusbruk eller gi flere unge rusbrukere. 

– Det er synd at slike grunnløse påstander har stått, og fortsatt står, i veien for en tryggere ruspolitikken, forteller Lium. 

Lium sier at hun ikke frykter at flere unge vil ruse seg fordi de nå kan analysere stoffer. 

– På samme måte lar de ikke være å ruse seg fordi de opplever at det er utrygt. Det er heller andre årsaker til at barn og unge starter med rus, og det må vi selvfølgelig ta på alvor, men å motarbeide skadeforebyggende tiltak for rusavhengige er ikke riktig løsning på det, understreker Lium. 

Emneord: