Politidirektør Benedicte Bjørnland bør gå av etter riksadvokatens avsløringer, mener MDG-politiker Arild Hermstad (Foto: Politiets sikkerhetstjeneste/Flickr CC BY-ND)

Krever at politidirektøren går av

Riksadvokaten har undersøkt politiets maktbruk i mindre narkotikasaker. Nå øker presset mot politidirektør Benedicte Bjørnlands stilling.
Mandag, 28 mars, 2022 - 14:50

Ved mistanke om ulovlig rusbruk har politiet brukt sterke virkemidler. Riksadvokaten slår fast at de ikke har hatt hjemmel til å ta tvungne blod- eller urinprøver, gå gjennom mobiltelefoner eller ransake hjem eller kropp.

– Undersøkelsen har fanget opp at det på enkelte punkter var systematiske feil og mangler i politiets håndtering av tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker i tiden før 9. april 2021, sier førstestatsadvokat Olav Helge Thue til Rett24.

– Det vil alltid kunne oppstå uheldige enkelthendelser, uttalte politidirektøren i februar. 

MDG-talsperson Arild Hermstad mener nå hun ikke lenger kan ha tillit til å fortsette i stillingen.

– Bjørnland har gjentatte ganger vist at hun ikke har forstått alvoret for alle som har blitt utsatt for ulovlige maktovergrep fra politiet, sier Hermstad til Dagbladet.

Justispolitisk talsperson i Høyre Sveinung Stensland mener derimot politiet må få ro til å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina, og at politiet kan få rydde opp internt.

– Det blir for lettvint å kreve at politidirektøren må gå, sier han til Dagbladet.

Emneord: