Sunniva Marie Johansen Haugane legger sosiologistudiene til side for å aksjonere i Vevring Foto: Carl A. B. Sørheim

Vil la fjorden leve

På et nedlagt småbruk holder en liten aksjonsgruppe vakt over Førdefjorden.
Mandag, 4 april, 2022 - 15:46

Kjører du riksvei 611 vestover fra Førde, kommer du etterhvert til en liten bygd. Mellom eng, naust og låver står det skulpturer i stein og tre, og nede ved fjorden ligger det små, særegne trehus som mer eller mindre ser ut som de ble bygd av beboerne selv på 70-tallet.


Her vil Nordic Mining deponere 250 millioner tonn med gruveavfall Foto: Carl A. B. Sørheim

Bygda heter Vevring, og er en stille og vakker vestlandsbygd.

Skulpturene og de små, alternative trebygningene nede ved fjorden, vitner om at bygda har huset et lite men aktivt miljø av kunstnere og håndverkere. “Vevringfestivalen”, som feiret kunstmiljøet i bygda, er nok det bygda var mest kjent for, frem til for noen år siden.

Denne helga er det ikke kunstnere, men Førdefjorden som skal feires. Natur og Ungdom arrangerer “Fest for Førdefjorden”


“Ver Kjær i di mor og din fjord” Foto: Carl A. B. Sørheim 

Tannpuss og diskurs

I det man nærmer seg bygda ser man bannere, campingvogner, låver og bratte steinvegger hvor budskap som “la fjorden leve”, og “dritt skal i do, ikke fjorden” står skrevet i store versaler.

Bygda Vevring har vært sentrum for en betent konflikt i godt og vel et tiår. En liten fjelltopp rett øst for bygda, Engebøfjell, inneholder Norges største kjente forekomst av rutil, et mineral som kan ha stor økonomisk verdi.

Ved foten av fjelltoppen ligger det nedlagte småbruket Engebø. Bygningene der har det siste året blitt inntatt av unge aksjonister fra hele landet. De demonstrerer mot planene for området.

Nordic Mining vil utvinne rutilen, og avfallet etter gruvevirksomheten, 250 millioner tonn gruveslam, vil de dumpe – eller, som det heter på fagspråket – deponere i Førdefjorden, rett ved der småbruket ligger.


Aksjonister kommer fra hele landet for å støtte kampen mot gruvedumping. Foto: Carl A. B. Sørheim

Rutilforekomsten i Engebøfjelet skal brukes til å fremstille stoffet titanoksid – et stoff som brukes til å lage hvite pigmenter, som blant annet brukes i fremstillingen av tannkrem.

Etter at aksjonistene selv har pusset tenna denne morgenen, diskuteres saken over frokostbordet.

– 250 milioner tonn, det er jo helt enormt. Førdefjorden er 300 meter dyp. De kommer til å gjøre fjorden over 100 meter grunnere flere steder, sier Gytis Blaževičius, som er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.


- Vil ikke fjorden stige hvis Nordic Mining skal dumpe så mye, spør en ung aksjonist Foto: Carl A. B. Sørheim


Det er trangt om plassen på småbruket Engebø Foto: Carl A. B. Sørheim

– Man kan mene hva man vil om selve gruvevirksomheten, sier Blaževičius. Men aksjonistene i Natur og Ungdom er helt tydelige på hva saken handler om for dem. 

 – Vi er ikke her for å hindre lokalt næringsliv. Vi er ikke motstandere av gruvevirksomhet, ei heller gruvevirksomhet på Engebøfjellet. Vi er mot man skal dumpegruveavfall i Førdefjorden, sier Mari Qviller.

Fester for beredskapen

Siden 2015 har Natur og Ungdom hatt aksjoner i Vevring for å hindre gruveselskapet. Det toppet seg i 2017, da aksjonistene lenka seg på toppen av engebøfjellet, like før anleggsmaskinene skulle begynne å gjøre forberedelser.

En lenkeaksjon som den på Engebøfjell regnes som sivil ulydighet, og deltagerne på aksjone ble straffeforfulgt, pågrepet og ilagt bøter.

Siden den gang har det vært en slags stillingskrig. Nordic Mining lovte i 2019 at driften skulle begynne neste år. Våren 2022 er det fortsatt ingen gruvedrift på Engebøfjellet, bortsett fra det lokale grustaket.

For å minne omverdenen på at de er her, arrangerte Natur og Ungdom denne helga Fest for Førdefjorden. Kvelden ble innledet med et seminar med appelanter fra poitikere og lokalbefolkningen.


På den vesle skolen i bygda får lokalsamfunnet delta på et seminar om saken Foto: Carl A. B. Sørheim

– Grunnen til at vi er her nå er og har denne festen for å vise at denne saken fortsatt finnes og fortsatt er relevant, men det handler også om å holde beredskapen oppe. Hvis gruveselskapet plutselig skulle sette i gang må vi ha et system til å reagere kjapt og offensivt. Og Nordic Mining må vite at vi vil kunne stoppe dem, sier Mari Qviller.

Lokalbefolkningen på laget

På seminaret er det tydelig at lokalbefolkningen støtter opp om Natur og Ungdoms aksjonisme. 

– Tusen takk til Natur og Ungdom for at dere er her og tar denne jobben. Dere er utrolig viktige, sier Anne Lise Thingnes ,som er født og oppvokst i bygda og leder for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. 

Hun kritiserer også Nordic Mining for at de ikke ar tatt hensyn til det biologiske mangfoldet i Førdefjorden.

– Det har ikke blitt tatt hensyn til villlaksen, en rødlista art, sin vandring ut og inn av fjorden. Og målinger av biologisk mangfold og strømninger har blitt foretatt på selskapets premisser, og på steder lokalbefolkningen vet at det ikke er strøm eller fisk.

Senere på kvelden fortsettes Fest for Førdefjorden med konserter med Pust Co2 og Sliteneliten. 


Sliteneliten spilte aksjonistisk viserock Foto: Carl A. B. Sørheim

Nordic Mining svarer på kritiken om deres vurdering av det biologiske mangfoldet på e-post: 

“Deponiet ligger på et langt dypere område enn hvor laksen vandrer, i de øvre 30 meterne av vannsøylen”, skriver direktør for bærekraft Mona Schanche.

På kritikken om at analysene biologisk mangfold ikke er foretatt på en rimelig måte, svarer Schanche at de har benyttet ekspertise fra blant annet Havforskningsinstuttytet og Skandinavias Naturovervåkning. 

“Områdene for undersøkelser er valgt ut fra hvor prosjektet kan ha direkte effekter fra deponi, anlegg, gruve, trafikk og hvor det kan være indirekte effekter, samt referansestasjoner.”, legger Schanche til.

Natur og Ungdoms nettside presiserer de at de ikke støtter sivil ulydighet, som er en ulovlig aksjonsform. 

Aksjonister på aksjonslisten for lenking for våre fjorder er skrevet på som privatpersoner. Natur og Ungdom tar videre avstand fra lovbrudd. Det er viktig å fremheve at organisasjonen ikke driver med lovbrudd, men støtter bruk av sivil ulydighet som et politisk verktøy for å bruke nødverge – en rettighet man har for å utføre en straffbar handling uten å bli straffet. Selv om Natur og Ungdom er innblandet i potensielle sivil ulydighetsaksjoner for Repparfjord og Førdefjorden, er ikke aksjonistene til stede som Natur og Ungdoms medlemmer. Dersom aksjonistene forholder seg til prinsippene over kan Natur og Ungdom støtte dem.

Emneord: