Erna Solberg (H), Aina Stenersen (Frp), Kristin Clemet, Solveig Schytz (V) og Olaug Bollestad (Krf) snakket om ulike temaer knyttet til kvinnedagen 8.mars. Foto: Liselotte Bakkevig Tonheim

Samlet til samtale om kvinnedagen

Kvinnehelse blir blant de viktigste sakene innen likestillingspolitikk for borgerlige partier fremover, sier kvinnelige politikere.
Onsdag, 2 mars, 2022 - 15:32

Onsdag kl. 12 hadde kvinneorganisasjonene i Kristelig folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre invitert til panelsamtale i forbindelse med kvinnedagen 8.mars. 

Olaug Bollestad (Krf), Solveig Schytz (V), Aina Stenersen (Frp) og Erna Solberg (H) deltok som paneldeltakere, og ble ledet gjennom samtaleemnene av Kristin Clemet.

Samtalen åpnet ved å belyse situasjonen i Ukraina, og kvinners rolle i krig. 

De viktigste likestillingssakene fremover 


Erna Solberg mener at 8.mars fortsatt er en viktig dag, da det enda ikke er full likestilling for kvinner. Foto: Liselotte Bakkevig Tonheim 

Partienes største likestillingssaker er blant spørsmålene til Clemet under samtalen.

Schytz trekker frem kvinnehelse som sin største sak. Hun poengterer skjevheter innen helse, og gapet mellom helsetilbudet som kvinner får sammenlignet med menn.

Stenersen forteller at hun, som Schytz, er opptatt av blant annet å løfte kvinnehelse. 

– Jeg tror vi har ganske lang vei å gå på kvinnehelse, og det gleder jeg meg til å løfte opp, sier Stenersen.

Bollestad ser på tilpasning for den enkelte familie innen arbeidslivet som en stor likestillingssak. Hun mener at arbeidslivet må kunne legge til rette på en annen måte, for å få med seg den yngre generasjonen.

Solberg trekker frem vold mot kvinner som den største likestillingssaken å jobbe med.

Kvinnedag eller likestillingsdag?

Clemet stiller også spørsmål ved om det fortsatt er grunnlag for å ha en kvinnedag, eller om man heller burde hatt en likestillingsdag hvor man er opptatt av også menns og gutters situasjon. Hun refererer til en kronikk av Raymond Johansen som omhandler gutter og menns situasjon i Norge, og at Norge har fått sitt første mannlige likestillingsombud, samt et utvalg som ser på gutters situasjon i Norge.

Olaug Bollestad er den første som får ordet.

– Jeg tror vi har et behov for å lufte begge sider. Vi vet at det er flere gutter enn jenter som tar livet sitt. Vi vet at det er flere som faller fra i skolesammenheng. Vi vet at det er flere som faller fra på utsiden. Dette er tall vi har, så det må vi ikke glemme. Samtidig vil jeg si at vi ikke er i mål i forhold til kvinners ulikhet.


Olaug Bollestad. Foto: Liselotte Bakkevig Tonheim

Videre nevnes utfordringene med utenforskap blant menn av både Solberg og Schytz. 

– Vi skal ikke bagatellisere utfordringene som ligger rundt at stadig flere gutter og menn faller utenfor, og det utenforskapet som ligger i det, sier Schytz.

Hun sier at kvinner fortsatt blir mest diskriminert, men at utenforskapet til en del menn må tas på alvor, så vi ikke kan velge enten eller. 

Også Stenersen mener det er plass til å løfte likestilling blant menn og likestilling blant kvinner.

Kvinnehelse og vold utfordrende

Andre samtaleemner dreiet seg rundt forskjellen på sosialistisk og ikke-sosialistisk likestillingspolitikk, og hvilke tiltak for likestilling de er mest stolt av å ha innført tidligere. Det ble også diskutert hvorfor det er flere kvinner som stemmer på venstresiden enn på borgerlige partier.

Til Journalen kan Solberg si at det fortsatt er viktig med 8.mars, da det fortsatt ikke er full likestilling i Norge. Hun sier at det likevel er litt annerledes enn det var for mange år siden.

– Det er ikke så mange juridiske hindringer. Mye i arbeidslivet dreier seg om holdning. Det er noen områder igjen. Kvinnehelse og vold mot kvinner, de to tingene er fortsatt ganske utfordrende i vårt samfunn.