Panelet på kveldens kampanjelanserihg bestod av Aili Keskitalo, Per Gunnar Røe, Jan Thomas Odegard og Caroline Herlofson. Foto: Sval Rosenløw Eeg

Stiller spørsmål ved maktbalansen i Norge

Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire lanserer ny kampanje. Kampanjen ønsker å undersøke forholdet folk flest har til makt og samfunnets maktstrukturer.
Tirsdag, 1 mars, 2022 - 22:32

Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire lanserer sin kampanje “Hvem har makta?” i dag. Lanseringsfesten gikk av staben på kulturhuset klokken 19 i kveld, og ble møtt av mange engasjerte publikummere. Spire startet arrangementet med å vise en egenkomponert kortfilm, etterfulgt av en panelsamtale. Samtalen ble ledet av Julie Rødje, som også er leder i Spire. 

– Makt gjennomsyrer alle deler av samfunnet, sier Rødje

Hun mener derfor at det er viktig med en kampanje som fokuserer på maktbalansen i Norge og hvilke strukturer som er med på å påvirke skjevfordelingen av makta. Kampanjen tar opp temaer som klimarettferdighet og bønders rettigheter, samt bistandspolitikk og utviklingen av demokratiske byrom. 

Panelet på kveldens lansering bestod av Aili Keskitalo som jobber som politisk rådgiver for urfolk i Amnesty Norge, Jan Thomas Odegard som er generalsekretær i Utviklingsfondet, Per Gunnar Røe som er professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Caroline Herlofson som er styreleder i Handelskampanjen. På bakgrunn av deres arbeid og erfaring delte de sine erfaringer og meninger rundt disse temaene.

Et komplekst begrep

Aili Keskitalo har tidligere vært sametingspresident i tre perioder. I spørsmål om hva hun betegner som makt forklarer hun følgende:

–  Makt er et veldig komplekst begrep, men hvis jeg skal svare fra urfolkets perspektiv så er jo makt å være i minoritet og ikke majoritet og motsatt. Det handler om hvem som har den politiske makten til å ta beslutninger og den økonomiske makten til å påvirke de politiske beslutningene. Altså hvem sine rettigheter som blir anerkjent.

Per Gunnar Røe svarer også på spørsmålet. Han påpeker at han ikke er en maktforsker, men han sier han oppfatter makt som:

– En posisjon man har til å få gjennom sin vilje, og ofte handler det om å få gjennom sin vilje ovenfor andre mennesker. Å få andre mennesker til å gjøre noe, eller å kunne påvirke deres handlinger.

Samarbeid er kan være løsningen

Han forklarer videre at selv om det finnes skjevfordelinger i maktbalansen, som for eksempel i lobby virksomhet finnes det likevel ting man kan gjøre. 

– Det finnes håp altså, det er klart at man kan føle seg maktesløs, men det finnes noen lyspunkter. Jeg tror det ligger et enormt potensiale i det å mobilisere gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner. Organisasjoner som Spire og andre må finne hverandre, stå sammen og finne saker hvor de virkelig kan prøve å påvirke på de arenaene der beslutninger tas.

Spire har valgt å dele inn kampanjen i fem grupper; internasjonal handel, matsikkerhet, klimakolonialisme, demokratisk byrom, og bistand.  På deres nettside utdypes disse temaene og Spire lister opp krav til hva som bør endres for å få en mer rettferdig maktbalanse i Norge.

 

Emneord: