Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener kvinner og menn har ikke like muligheter i Norge, og at dette skal det gjøres noe med. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Tar et tak for likestilling

Regjeringen løfter likestillingsarbeidet ved å styrke bevilgningen for 2022 med fem millioner kroner til 21,4 millioner kroner.
Torsdag, 3 mars, 2022 - 10:22

Onsdag kom regjeringen ut med en pressemelding om styrket bevilgning for de fire likestillingssentrene i Norge. Disse får økte budsjetter nå i 2022, fra fem millioner kroner til 21,4 millioner kroner. Midlene fordeles utover de fire sentrene, og Agder er de som får mest.

Velger å øke støtten 

– Regjeringa velger å øke støtten til alle likestillingssentrene fordi vi vet at kvinner og menn fortsatt ikke har like muligheter i Norge, forteller Anette Trettebergstuen i en e-post til Journalen.

Trettebergstuen forteller at de vil tråkke på gassen for likestillingsarbeidet, og ved å øke støtten til disse sentrene vil kunnskapen øke.

– Grunnen til at Senter for likestilling ved Universitetet i Agder øker mest er rett og slett fordi Agder henger litt etter. Flere kvinner jobber deltid, færre menn tar ut pappaperm og det er dårlige kjønnsbalanse blant ledere. Det ønsker vi å rette oppmerksomheten mot.


Einstablad føler pengene er en annerkjennelse på den jobben de gjør. Foto: Tomas Gunnarsson/Senter for likestilling 

Agder får en økning i sitt budsjett på 126 prosent, fra 1,62 millioner til 3,7. Leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, Åsta Lovise

Einstabland forteller de har noen ideer om hva pengene skal brukes til.

Forebygge seksuell trakassering

– Vi vil være med synlig til stede, og arbeide med forebygging av seksuell trakassering.

Einstabland forteller at digitalisering og kunstig intelligens er et område de har begynt å undersøke, noe de også vil fortsette med nå som de har fått midler.

– Hva som er konsekvensen av digitalisering og kunstig intelligens i likestillingsperspektiv er et tema som virkelig må løftes frem i årene som kommer, forteller hun.

Einstabland sier de ser på likestillingsstatistikken at Agder skiller seg merkbart dårlig ut, spesielt på feltet om fedrekvoten. Hun mener arbeidsplassen har en større rolle her med å informere at det er lov å ta ut fedrekvoten.

– Noen arbeidsgivere mener jo at det kan være vanskelig, særlig på mannsdominerte arbeidsplasser, men jeg tror det er rett som man sier at her trenger man noen positive føringer.

Einstablad forteller at de har opplevd en økt interesse for likestilling, inkludering og mangfold de siste årene.

– Jeg merker at det er mer interesse for feltet, og vi ser sammen med samfunnsutviklingen at dette er viktig.