Ivermektin er et reseptbelagt legemiddel som er ulovlig å importere privat. Foto: Diverse Stock Photos (CC BY-NC 2.0 Flickr)

Stadig flere importerer ulovlig legemiddel

Tolletaten opplever økt beslaglegging av legemiddelet som angivelig brukes som et alternativ til koronavaksinen.
Mandag, 28 mars, 2022 - 15:18

Det beslaglegges store mengder av det reseptbelagte legemiddelet “Ivermektin”. I følge Tolletaten, var antall sendinger med legemiddelet 73 ganger høyere i 2021, enn i årene før. 

Medisin mot skabb, ikke korona

Stoffet brukes primært mot parasitt-sykdommer hos både mennesker og dyr, men Tolletaten frykter det importeres av helt andre grunner. 


Tolletaten skjerper kontrollen av “Ivermektin” Foto: Jon Hauge, Aftenposten, NTB Scanpix (CC BY-NC 4.0 NDLA)

Avdelingsdiretør Kjetil Birkeland Dattland, forklarer at den ulovlige importen øker i takt med koronasmitten i landet, og at dette trolig er et forsøk på å selvmedisinere seg mot korona.

— En stor andel av denne importen er beregnet til bruk på store dyr, likevel ser vi at de som bestiller det bruker det selv, eller på andre mennesker, sier Dattland i en sak til NRK.

Importen økte rett etter at massevaksineringen startet i Norge i fjor. 

Farlig å selvmedisinere

Legemiddelet er ikke godkjent for behandling av korona i Norge eller i Europa, og legemiddelverket advarte allerede i mars 2021 mot akkurat dette. Les mer om dette her.

Uten resept eller vurdering av lege, kan bruk av Ivermektin føre til alvorlig helseskade. Overlege Sigurd Hortemo forteller at medisinen som er ment for dyr kan føre til forgiftninger, hodepine, svimmelhet og krampeanfall. Han sier også at veterinære legemidler ofte er svært konsentrerte, og at doseringen fort kan bli feil.

Tolletaten har i senere tid skjerpet kontrollene sine for dette legemiddelet.