Stortinget debatterer endring i arbeidsmiljøloven. Foto: GGAAD Flickr Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

La frem nytt lovforslag for innleie av arbeidskraft

Tirsdag debatterte Stortinget et forslag til endring av Arbeidsmiljøloven.
Onsdag, 30 mars, 2022 - 11:00

Ulovlig innleie av arbeidskraft er et samfunnsproblem det satses på å bekjempe. Blant annet ble Arbeidstilsynets fullmakter utvidet i 2020. Nå ønsker regjeringen, ved arbeids- og sosialkomitèen, å videreføre dette arbeidet.

Et forslag til endring av Arbeidsmiljøloven har vært til høring. Innstilling 196 L (2021-2022), prop. 54 L (21021-2022) ble lagt frem til første behandling i Stortinget tirsdag 29. mars. Saken dreier seg om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. Komiteen er delt, men flertallet er positive til utvidelsen. Debatten og innspill ble direktesendt på Stortingets nett-tv.

Økt satsing

Forslaget om lovendring har som mål at de gjeldene reglene om innleie etterleves.Det er også et ønske blandt flertallet i komiteen at fagforeninger skal få utvidet rett til søksmål på andres vegne. Det punktet oppleves som noe kontroversielt.

– Lovforslaget skal bidra til en utvidelse av verktøykassen og sikre at grunnprinsippet om fast arbeid holdes i hevd, sa flere fra talerstolen.

Dette kommer ikke i stedet for, men som tillegg til tiltakene som allerede er satt i verk. Det dreier deg om tiltak mot arbeidslivskriminalitet der Arbeidstilsynet har fått utvidet fullmaktene sine. Også Politietaten har økt sin satsning på denne delen av samfunnsmessig kriminalitet. 

– Arbeidslivskriminaliteten har de senere årene blitt mer målrettet og organisert. Metodene til lovbryterne varierer. Noen lovbrudd er vanskelige å oppdage, skriver politiet på sine nettsider.

Vil gjeninnføre mulighet til å anlegge sak

Arbeidstakere kan bli utnyttet og kriminaliteten kan skade samfunnet. Handlingene kan også gi lovbryterne fortrinn i konkurransen med andre virksomheter.

I forlengelse av dette viser komiteen til at fagforeningene på de ulike arbeidsplassene har god kjennskap til hva som foregår der. De er derfor innstilt på å gjeninnføre fagforeningenes mulighet til å anlegge sak mot ulovlige forhold.

– Det er et problem at sakene som kommer opp skal være knyttet til domsavsigelsestidspunktet, hevdet flere.

– Det er viktig at det er forholdene ved anmeldelsestidspunktet som legges til grunn. Det er ofte raske endringer i bemanning og selskapene som driver ulovlig endrer ofte struktur.

Dette var første behandling i Stortinget. Det skal gjennom en behandlingsrunde til før lovendring blir aktuelt.

Både høringsuttalelser og forarbeidet til komiteen er åpent tilgjengelig

Emneord: 
Tags: