Apotekene tømmes for jodtabletter. Foto: Hina Haagensen

Utsolgt for jodtabletter

Etterspørselen etter jodtabletter har økt enormt etter at krigen i Ukraina brøt ut.
Mandag, 7 mars, 2022 - 15:33

De siste ukene har mange apotek rundt om i landet blitt utsolgt for det reseptfrie legemiddelet jod. Dette ses i sammenheng med krigen i Ukraina og en frykt for atomulykker og bruk av atomvåpen.

Jod i beredskapslager

Legemiddelet jod er en del av en nasjonal liste over ting alle er anbefalt å ha i beredskapslager hjemme. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) poengterer at listen ikke er en ny anbefaling, men at det over lengre tid har vært en generell anbefaling å ha et beredskapslager hjemme. På listen finner man også blant annet førstehjelpspakke, hermetikk og vann.

Hensikten med jodtabletter er at de skal virke avstøtende for radioaktivt jod som oppstår ved atomhendelser.

– Det er viktig å gå til innkjøp av riktig type jod-tabletter, sier Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots Apotek.

– Det er legemiddelet Jodix som er riktig, et kosttilskudd med jod vil ikke ha noen effekt ved atomulykker, da doseringen av jod blir for lav, sier Thune 

 

Emneord: