Skredet i Gjerdrum var det mest alvorlige i moderne tid. Arkivfoto: Amalie Bernhus Årtun
Gjerdrumutvalget:

Vil ha nullvisjon

Gjerdrumutvalget mener vi må gjøre mer for å unngå at liv går tapt i kvikkleireskred.
Mandag, 28 mars, 2022 - 15:27

I dag la Gjerdrumutvalget fram sin utredning. På trygg grunn ble motatt av olje- og energiminister Terje Aasland.

— Kvikkleireskredet i Gjerdrum var en stor tragedie som berørte oss alle sterkt. Vi må lære av det som har hendt, og vi må gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje igjen. Derfor setter jeg stor pris på den viktige jobben utvalget har gjort.

Det sier Aasland i en pressemelding på regjeringens nettsider.

I følge utredningen var formålet med utvalgets arbeid “å finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum “, samt “vurdere tiltak og endringer som kan bidra til å forebygge ødeleggende kvikkleireskred.”

Blandt årsakene peker utvalget på en rekke menneskelig aktivitet: urbanisering, et stengt elveløp og endret vannføring, bidro til erosjonen som til slutt utløste skredet, i følge utredningen.

Ønsker nullvisjon

Gjerdrumsutvalget skriver i utredningen at de ønsker nullvisjon, som betyr at ingen liv skal gå tapt i skred. Utvalget mener skred kan unngås hvis man prioriterer risikoreduserende tiltak.

Kommunalminster Bjørn Arild Gram vil ikke si konkret om han støtter en nullvisjon.

– Jeg har forståelse for visjonen. Jeg skal ikke ta endelig stilling til om det er akkurat sånn vi skal gjøre det, men det er et av temaene vi skal ha skikkelig diskusjon om, sier Gram til NRK.

Emneord: 
Tags: