Ifølge kilder Journalen har møtt, har det den siste tiden blitt lettere å skaffe cannabis i Oslo. Foto: Benjamin Kvaale

Kan vente økt rusaktivitet i 2022

Etter en nedgående trend under pandemien, ventes det at antall narkotikabeslag øker i år. Ifølge kilder Journalen har møtt, er tilgangen på cannabis tilbake til normalen.
Mandag, 4 april, 2022 - 14:17

Den karakteristiske søte duften av marihuana brer om seg i den kjølige Oslolufta. Kulden og mørket gjør at de fleste holder seg hjemme sent på en søndags kveld, men noen har valgt å ta turen ut.

På St. Hanshaugen i Oslo har Journalen møtt to anonyme kilder, som vi velger å kalle “Jens” og “Martin”.

– Det er godt å kunne komme seg ut en tur om kvelden for å ta et drag, det er jo veldig avslappende, sier Martin i det en stor sky av røyk kommer ut fra munnen hans. 

Jens og Martin sier at tilgjengeligheten på cannabis har økt betraktelig den siste tiden sammenlignet med da Norge hadde stengte grenser.

– Her i Oslo merker man at pris og tilgjengelighet på hasj og marihuana er tilbake til hvordan det pleide å være før pandemien. Grensene er jo mer åpne, og da kommer det inn mye større mengder, sier Jens.


Det er få folk ute på St.hanshaugen denne kalde aprilkvelden. Foto: Benjamin Kvaale

Tydelig nedgang i fjor

I narkotika- og dopingstatistikken for 2021 fra Kripos, kan man se virkningen av de stengte grensene.

I 2021 var det 7845 beslag på hasj, marihuana og cannabisplanter. Det er en nedgang sammenlignet med fjoråret, hvor beslag på hasj var 13% høyere, og marihuana 25% høyere.

2021 er året etter årtusenskiftet med lavest rapporterte narkotikasaker.

 - Vi har enda ingen oversikt over beslag og rusaktivitet i 2022, sier Åste Dahl Sundet, kommunikasjonssjef i Kripos.

Skal man tro de som benytter stoffene selv, vil statistikken som kommer i august vise en økning fra 2021.

– Det er spennende å høre hva politiet sier, men fra det vi merker kan den statistikken gå opp et lite hakk neste gang, sier Martin.


Ettersom flere lettere får tak i rusmidler, kan tallene i Kripos sin rus-statistikk som kommer i august muligens øke. Foto: Benjamin Kvaale

Hasjtørke

Mennene påpeker at det ikke alltid har vært like avslappende å benytte cannabis de to siste årene.

Koronapandemien førte til stengte grenser, og med stengte grenser ble det mindre smugling av narkotika fra utlandet. TV2 omtalte i 2020 at det ble store beslag av hasj i Marokko, landet som har eksporterer mest hasj til Norge. Dette førte blant annet til en hasjtørke her hjemme.

Jens fortalte oss mer om hvordan dette opplevdes for de som er involvert i Norges hasjmiljø.

– Under nedstengingen ble det en hasjtørke. Når det er hasjtørke er det fortsatt mange folk som er ute etter å ruse seg, bare på andre måter. Flere jeg kjenner begynte å ta Xanax. Det er noe man kan såkalt “chille med hjemme” med. Mange tok det helt for seg selv, for å kunne sone litt ut. Man så nok på rusen som en vei bort fra ensomheten mange følte på, sier han.


Mange følte seg ensomme under pandemien. Foto: Benjamin Kvaale

Flere aspekt ved cannabis

Barne- og ungdomspsykiater Arve Strandheim har rus som forskningsfelt. Han påpeker at blant annet cannabis kan være en av stoffene som noen bruker for å komme seg bort fra ensomheten.

– Cannabis kan skape en annerledes virkelighetsoppfatning hvor ting føles bedre enn det egentlig er, sier han. 

Cannabis kan som kjent være beroligende, men stoffet har flere bivirkninger som kan bli mer alvorlige hos noen. Strandheim nevner at stoffet kan øke risikoen for å utvikle psykose.

– Det kan se ut som det øker sjansen for psykose hos noen. De fleste vil ikke utvikle slike symptomer, det er jo kun en liten prosent som gjør det, men for noen vil det være en risiko.


For de fleste er psykose en fjern tanke når de tar cannabis. Foto: Benjamin Kvaale

 

– Hva tenker du om en legalisering av cannabis?

– Jeg er skeptisk. Har vi ikke nok problemer med alkohol fra før av? Om man legaliserer enda et stoff blir ikke verden et bedre sted. Noen vil benytte det uansett om det er ulovlig, men om det hadde vært lovlig ville nok enda flere begynt med det, sier Strandheim. 

Nytt marked i Norge 

Jens forteller oss videre at når det ble mindre import fra utlandet, ble det flere her i Norge som prøvde å ta fordel av situasjonen for å tjene penger.

– Mange nye hjemmedyrkere prøvde seg da grensene stengte. Noen masseproduserte uten å ha kapasitet til det, og kvaliteten ble deretter, sier han. 

Siden leveransene av stoff fra utlandet ble mindre, så noen langere seg nødt til å ta andre metoder i bruk.

Jens og flere i hans miljø endte opp med å få kjeks og brunost i det som egentlig skulle være en pakke med cannabis.

– Langerne utnyttet jo situasjonen på sin måte de og. De lurte jo folk både med å selge forfalskede produkt, men også ved å selge for høyere profitt enn normal. Vanligvis skaffer de et gram til 70 kroner inn pris, også 150 ut til kunde. Jeg vet ikke hva de skaffet det inn for under pandemien, men de solgte jo til tider for 900 per gram. Det er jo svindyrt, sier Jens. 


En joint kunne koste deg mye mer enn vanlig under pandemien. Foto: Benjamin Kvaale

Både Martin og Jens sier at det er bare å nyte disse kveldene før det blir så varmt at folk flest tar parken i bruk.

– Om sommeren er det ikke sjans på å kunne være her alene. Da må man finne seg et annet sted, men Oslo er stort så det går alltids bra.

I det klokken begynner å nærme seg tolv, er mennene er ferdig med å røyke. De kaster pakken med rullepapir, og tar turen nedover St.hanshaugen og deretter videre hjemover. 

Emneord: