Flere busselskaper går mot å tilby flere deltidsstillinger. Foto: Kinga Jarzabek

Kjemper for flere heltidstillinger

I følge Yrkestrafikkforbundet benytter stadig flere av de største busselskapene i Norge seg av mer deltidsarbeid hos sine sjåfører.
Fredag, 1 april, 2022 - 13:29

Leder i yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes ser på utviklingen innenfor bussbransjen som problematisk. 

– Det er flere av de større selskapene som har ansatte i 60-80 prosent stilling. En slik stilling som bussjåfør vil ikke kunne brødfø en familie, så da må flere ta jobber ved siden av. Da er det noen som tar tilkallingsjobber for andre busselskap i tillegg, sier Klungnes.

Administrerende direktør i et av Norges største busselskaper Nobina, Jan Volsdal påpeker at de ikke har en økning i antall deltidsstillinger, men utelukker ikke at det er noe de benytter.

– Jeg svarer ikke nå for bransjen generelt, men i Nobina har vi ikke en økning i deltidsstillinger. Bussbransjeavtalen sier at hovedprinsippet for ansettelser skal være i hele faste stillinger. I Nobina etterstreber vi å forholde oss til dette. Likevel har vi en del ansatte i deltidsstillinger, og vi erfarer at mange av våre bussførere ønsker fleksibiliteten det medfører å arbeide deltid.

Klungnes påpeker videre at bussbransjen har hatt en tradisjon for deltidsstillinger. Ulike samfunnsgrupper fra fiskere til studenter har kunne tatt deltidsarbeid hos busselskap for å tjene litt ekstra. Klungnes mener dette er en god ting, men at det er et problem når førere som vil ha heltidsstilling ikke får det.

Dårligere lønn

I selskap hvor førere ikke får heltidsstilling, blir ofte det å jobbe som tilkalling en løsning for å skaffe nok lønn. Klungnes påpeker at dette ikke er ideelt.

– Sjåfører som jobber som tilkallingshjelp har ikke de samme rettighetene som en fast ansatt. En sjåfør som ikke er fast ansatt vil for eksempel ikke opparbeide seg noen ansiennitet, så da vil man stort sett tjene mindre enn de andre sjåførene.

Er det et spørsmål om å spare penger for de store selskapene ved å ikke ha faste ansatte?

– Ja, det er jeg overbevist om.

Må jobbes med rekruttering

Om vilkårene for bussjåfører ikke bedrer seg, fryktes det at rekrutteringen av yngre sjåfører kan bli vanskeligere.

– Når det gjelder rekruttering til bransjen står bransjen overfor problemstillinger som strekker seg utover å kunne tilby hele faste stillinger. I byene for eksempel er ikke mangel på heltidsstillinger hovedutfordringen. Her må det jobbes bredt og hele bransjen må på banen sammen for å lykkes med å tiltrekke oss nye unge førere.