Journalister i Tanzania tar ofte mot godtgjørelse fra politikere og andre offentlige personer, men forteller at de stadig lar seg påvirke i mindre grad. Foto: ILRI/Paul Karaimu (CC BY-NC-ND 2.0)

Journalister mottar brune konvolutter

Lav lønn gjør at journalister i Tanzania tar imot bestikkelser.
Mandag, 30 mai, 2022 - 10:34

Lønn og levekostnader

Gjennomsnittlig månedslønn journalister:
6200 kroner

Anslått levekostnad i måneden, enslig:
4300 kroner uten husleie

Anslått levekostnad i måneden, familie på fire:
14800 kroner uten husleie 

Kilde: Salary Explorer

Tanzania så en historisk vending da landet i 2021 havnet på en 87. plass på korrupsjonsindeksen til Transparency International, hvilket var en forbedring fra 94. plass året før. 

Betaler journalister

Det er et problem i Øst-Afrika at journalister tar imot bestikkelser for å droppe negative saker eller for å lage postivt vinklede saker. Fenomenet kalles brun konvolutt-journalistikk.

Organisasjoner som International Federation of Journalists og Trade Union of Journalists kjemper for å få en slutt på fenomenet. I Tanzania har journalister veldig lav lønn, påpeker Reportere uten grenser.

Ved å forbedre journalisters lønn og arbeidsvilkår og å tilby bedre kursing i presseetikk, kan man unngå betaling i brune konvolutter, hevder den italienske journalisten og forskeren Anna Meli.  

– Vi ser en tendens i Øst-Afrika, ikke bare Tanzania, hvor journalister får penger fra politiske kilder for å komme til pressekonferanser. Det skjer relativt ofte, og brukes som en slags godtgjørelse til journalistene, sier medieforsker Paul Dotto på universitetet i Dar es Salaam.

Skriver slik de selv ønsker


Tanzania sliter med korrupsjon. Foto: Skepticalview (CC BY-NC-ND 2.0).

Å bli betalt for å stille på pressekonferanser er blitt mindre brukt den siste tiden, mener Dotto. 

– Bestikkelser har preget journalistikken tidligere, men nå vil jeg si at omkring 70-80 prosent av journalistene ikke lar seg påvirke. Selv om de får penger for å komme til et arrangementet, så vil de fortsatt skrive saken sånn de selv ønsker. 

Han påpeker derimot at politiske medier skriver saker basert på hvilket ståsted de har, men at individuelle journalister ofte skriver journalistikk uten å bli betalt av kilder. Han sier også at det fortsatt finnes enkelte journalister som tar imot bestikkelser.

Stopper saker om korrupsjon

I Tanzania er det kun åtte prosent av befolkningen som tror at landet sliter med korrupsjon, ifølge Transparency International. I 2021 skåret Tanzania 39 av 100 poeng på korrupsjonsindeksen. Hvis et land skårer 100, er det tilnærmet ingen korrupsjon, men hvis et land skårer 0, er det svært korrupt. Tanzania befinner seg derfor i nedre halvdel av skalaen. 


Tall hentet fra Transparency International. Foto: Skjermbilde fra Excel

– Man kan oppleve at saker blir stoppet før de blir trykket fordi noen i myndighetene ikke godkjenner dem. Det gjelder særlig saker om korrupsjon, sier “John”. 

Årsaken til at en så stor andel av den tanzanianske befolkningen ikke tror landet er korrupt, kan være fordi de ikke leser saker om korrupsjon. 

– Korrupsjon påvirker enhver sektor av samfunnet. Som profesjonelle medieaktører er det vår jobb i et korrupt samfunn å skrive undersøkende artikler om det, men vi blir stoppet på veien, fortsetter han. 

Han kunne også fortelle at han selv har skrevet kritiske saker om korrupsjon i CCM, det regjerende partiet i landet. 

– Alt de vil er å få positiv dekning. Derfor er det et stort problem for dem om du er kritisk, selv om du kun har brukt harde fakta.

At journalister tar imot bestikkelser har foregått i årevis. Les mer om hvordan bestikkelser ødelegger tanzaninsk presseetikk her.