De nære

Journalen har undersøkt om Oslo kommune behandler ukrainske flyktninger bedre enn andre flyktninger.
Lørdag, 21 mai, 2022 - 15:56

De nære

 

Journalen har søkt innsyn i boligssituasjonen til syriske- og ukrainske flyktninger bosatt i Oslo kommune i 2016 og 2022, for å se på størrelse og geografisk beliggenhet til boligene. Tallene fra bydelene viser lite forskjell mellom tilbudet til syriske- og ukrainske flyktninger både når det kommer til størrelse og beliggenhet. 

Emneord: