Journalister i Tanzania skriver ikke om homofile i mediene. Foto: Ted Eytan (CC BY-SA 2.0)

Skriver ikke om homofili

Homofili er forbudt i Tanzania. Et brudd på loven kan føre til livstidsfengsel.
Onsdag, 1 juni, 2022 - 13:20

Forbudet mot homofili har skapt et voldelig klima for skeive. I medienen finnes det tilnærmet ingen saker om homofili. Journalen har snakket med flere journalister fra Tanzania om mediedekning av homofile og de er enige om at det er et  vanskelig tema å snakke om. 

Tanzania har verdens strengeste strafferammer for homoseksuelle handlinger. Human Rights Watch og en tanzaniansk koalisjon, som arbeider for bedringer av seksuelle minoriteters kår, har dokumentert svært mange tilfeller av politivold, offentlig vold og diskriminering mot homofile.


Det finnes ingen lovverk som forbyr journalister å skrive om homofili, likevel skrives det ikke om. Foto: ILRI-Tanzania (CC BY-NC-ND 2.0)

Uafrikansk å være homofil  

En viss fremgang i LBHT-personers helse og rettighetssituasjon ble brutt da John Magufuli ble president i 2015. Den tidligere presidenten mente at det var uafrikansk å være homofil og at det var et fenomen som tilhørte den vestlige verden. I magasinet TransitMagasin.no uttaler en lokal homofil seg om homofiles rettigheter i Tanzania. Han mener at volden mot homofile og transpersoner er en konsekvens av regjeringes fem års lange hatkampanje mot LHBT-personer. 

Tanzaniansk lov støtter ikke homofili. Det er afrikansk tradisjon at vi ikke aksepterer homofili, sier dr. Edmund Kitokezi, tanzaniansk ambassadør for Norge i Stockholm.

Vi vet at Gud skapte mann og kvinne. Derfor tror vi ikke på homofili, sier han videre.

Derimot sier Jane Kigen fra ActionAid at hun ikke har hørt president Samia Suluhu Hassan fordømme minoriteter og LHBT-grupper.

– Hun har en god forståelse av menneskerettigheter med sin sivile samfunnsbakgrunn, mener Kigen.

Straffeloven 1945:

§ 138A Handlinger av grov uaktsomhet mellom personer
Kriminaliserer handlinger av grov uaktsomhet
Straff på inntil fem års fengsel eller bot på inntil 300.000 shilling.
§ 154 Unaturlige lovbrudd
Kjødelig kunnskap… mot naturens orden
Maksimal straff: livstidsfengsling
§ 155 Forsøk på å begå unaturlige lovbrudd
Straffes med minst tjue års fengsel.
§ 157 Uanstendig praksis mellom menn
Forbyr handlinger av grov uaktsomhet mellom menn, samt å oppsøke eller forsøke å utføre slike handlinger
Straffes med fem års fengsel.
Tanzania | Menneskeverdsfond (humandignitytrust.org)

Tabutema 

Som journalist kan du skrive om homofili, men vi vil ikke at journalister skal oppmuntre unge mennesker til å bli homofile, for da trosser du vår tradisjonelle lov, sier ambassadøren.

“John”, en anonym journalist fra Tanzania, forteller at homofili ikke snakkes om i landet.  

– Det er veldig tabu å snakke om homofili.  Selv har jeg aldri skrevet en sak om homofili og heller aldri lest en eneste sak om det fra Tanzania, sier “John”.

Derimot har han lest flere saker om homofili fra Kenya og Uganda, saker som er svært støtende ovenfor homofile. 

Forsiktighet og respekt 

Selv om Tanzania har fått ny president, er det fremdeles mye i landets styresett som henger igjen fra da Maufuli styrte. 

– En ting som ikke har forandret seg er forsktigheten vi journalistene opptrer med. Vi har stor respekt for myndighetene og vil ikke trå over grenser. Det er fortsatt noen temaer vi er forsiktige med å dekke. Spesielt homofili fordi det blir sett på som noe som går imot kulturen og normene i landet, sier medieforsker og journalist Paul Dotto.