Hvem klipper frisøren?

Nesten alle anmeldelser mot politiet henlegges av Spesialenheten, og over halvparten uten etterforskning. Tommy Rosvold har anmeldt politiet seks ganger.
Torsdag, 26 mai, 2022 - 11:55