De norske og palestinske studentene jobbet i blandede redaksjonsgrupper. Foto: Emily Solem-Young

Samarbeider om pressefrihet

Sammen med palestinske journalister undersøker førsteårsstudentene ved journalistutdanningen på OsloMet pressefriheten i syv ulike land.
Onsdag, 1 juni, 2022 - 14:27

Det er første gang OsloMet får studentbesøk fra utlandet i sammenheng med rigget om pressefrihetens kår. Rigget er et journalistisk prosjekt hvor studenter i første klasse skal finne ut hvordan forholdene for pressekår er i et gitt land i verden. 

I år skriver studentene om Tanzania, Libanon, Tunisia, Sør-Afrika, Østerrike, Spania og Tsjekkia

Første gang i utlandet

Aziza Jaljouy og Sireen Ahmad er to av de palestinske journalistene som har reist til Norge. 

– Rigget er en fantastisk idé. Vi har gjennomført det to ganger før i Palestina, men dette er første gang vi samarbeider med norske studenter, sier Sireen. 

Aziza og Sireen forteller at de får et helt annet syn på jobben når de arbeider her i Norge. 


Aziza Jaljouy (venstre) og Sireen Ahmad (høyre) besøker Norge for første gang. Foto: Emily Solem-Young. 

– Å oppleve en slik kultur får deg til å tenke på hvor ulik pressefriheten er i forskjellige land. Vi mye strengere regler hjemme. Skriver man spesifikke ord, kan man bli arrestert, sier Aziza. 

Begge to har jobbet med rigget som studenter ved An-Najah National University i Nablus på Vestbredden, men jobber nå som journalister i Palestina. På OsloMet har de arbeidet i en gruppe sammen med norske studenter om pressefrihetens kår i Tanzania. 


På fritiden fikk palestinerne oppleve Oslo som ekte turister. Foto: Privat 

– Ved å se på ulike land med dårligere pressefrihet setter vi pris på det vi har i Palestina, men det er fremdeles en veldig lang vei å gå sammenlignet med Norge, sier Sireen. 

Både Aziza og Sireen understreker kontrasten fra jobben deres hjemme, og hvordan det gjøres i Norge. 

– Det å være en del av et prosjekt hvor journalistene har lett tilgjengelig informasjon og kan skrive slik de ønsker, er spesielt spennende, sier Sireen Ahmad. 

Langvarig samarbeid

Elsebeth Frey, dosent på OsloMet, har hovedansvaret for rigget. I et samarbeid med An-Najah National University har hun og Mathias Falch gjennomført to rigg om pressefrihet, og i januar 2022 laget de palestinske studentene med lærer Farid Abuduhair rigget uten de norske lærerne i Nablus.

–  Rigget ble laget fordi norske journaliststudenter tar pressefrihet for gitt. Det er lettere å forstå et abstrakt konsept som pressefrihet om man jobber praktisk med det, sier Frey. 

Da hun og Falch laget rigget i Nablus i 2017 og 2019 med palestinske studenter, var ikke norske studenter involvert. Rigget om pressefrihet er også gjennomført med lærere og studenter i Frankrike og Uganda. På OsloMet har førsteklasse i journalistikk laget rigget om pressefrihet i 14 år.


Bassam Owda, Abla Amer og Sigrid Borge har fått tildelt landet Tunisia. Foto: Elsebeth Frey

– Ved å få palestinerne hit håper jeg at begge studentgruppene får et godt læringsutbytte. I tillegg håper jeg at de kan utveksle kulturelle erfaringer, mens de jobber sammen, sier Elsebeth Frey.

Deler kultur

Marie Lauvdal samarbeidet med Reem Maree om en artikkel om frilansere i Libanon. 

– Det hjalp veldig da vi skull intervjue kilder fra Libanon siden Reem snakket arabisk. Hun hjalp meg også med å oversette diverse nettsider og videoer, sier hun.

Marie sier også at samarbeidet viser andre måter å gjennomføre journalistisk arbeid, i tillegg til at det bidrar til flere kontakter rundt om i verden. 

Selv om ikke alle palestinerne snakket engelsk, satt ikke språkbarrieren en stopper for at de to studentene skulle få god kontakt. Med i gruppen fra Palestina var også to tolker.

– Det er gøy å oppleve at man kan være ganske like selv om man er fra helt forskjellige kulturer, sier Marie Lauvdal.