Slik ser forsiden til Studenterspør.no ut. Foto: Skjermdump

Anonym, men sett

Den SiO-utviklede nettjenesten Studenter spør driftes av fagpersonell, er gratis- og ikke minst anonym. Her kan studenter lufte egne helserelaterte plager og rådbehov, og lese andres.
Tirsdag, 18 oktober, 2022 - 10:54

Sammen med andre studentsamskipsnader i landet, har SiO en helserådstjeneste for studenter. Studenter spør er gratis, besvart av kvalifisert helsepersonell, og anonym. Man kan også lese andres spørsmål og svar, samt relaterte artikler skrevet av studentskribenter og svarpersonalet.

Anne Katrin Mullally er psykologspesialist og leder for SiO psykisk helse. Sammen med en redaksjon har hun også ansvaret for Studenter spør. Hun forteller at når tjenesten ble laget i 2019 ønsket det å bygge helsekompetanse hos studenter og normalisere vanlige helsespørsmål.

–Vi ser at de fleste som sender inn spørsmål er i alderen 19-25 år, aller mest opp mot 22 år. Men vi får også spørsmål fra eldre studenter, forteller Mullally.

Blant kategorien “Mest leste spørsmål” går det mest i kroppslige og medisinske spørsmål, besvart av leger og helsesykepleiere. Det er noen spørsmål som har fått opptil 20.000 klikk, tilføyer hun.

Gratis

Andrine Skollerud (22) og Viviann Olsen (21) er begge godt igang med tredje semester i lærerstudiet på OsloMet. Selv var de ikke klar over Studenter spør, men ser hvordan tjenesten kan hjelpe studenter.

– Fint at det er gratis. Det koster jo å dra til legen. Det er et bra tilbud, sier Skollerud.

Hun legger vekt på at man spør fagpersonell og at det er gratis.

At tjenesten er kostnadsfri bidrar dermed til å gjøre tilbudet studentvennlig, ettersom det er kjent at mange studenter ser seg nødt til å restringere pengebruken.

Anonymitet og åpenhet

En stor del av konsepet til Studenter spør er anonymitet.

– På hvilken måte ser dere at det hjelper seg å være anonym når det kommer til helsespørsmål og behov om råd?

– Vi tenker at det skal være lavterskel, anonymt og gratis. Ingen innlogging er nødvendig. For mange kan det være lettere å spørre når en kan være anonym, sier Anne Katrin Mullally.

Den siste tiden har Studenter spør hatt opptil 20.000 besøkende i måneden. Når kun en håndfull av disse sender inn spørsmål, blir det en betydelig majoritet som bruker Studenter spør til å lese om andre med samme problemer, mener hun.

– “Her er det noen som lurer på de samme tingene”, tenker nok mange.

Lærerstudentene Skollerud og Olsen mener også at mange vil ha nytte av å være anonym, men samtidig at åpenhet handler om noe annet.

– Hvilke tanker har dere om å kunne være anonym når det kommer til egen helse og problemer?

– Det er bra, ikke alle tør å si navnet sitt. Jeg er enig med at det kan føre til mer åpenhet, men samtidig har navn mye med åpenhet å gjøre og det å tørre å stå frem, sier Skollerud.


Anne Katrin Mullally er psykologspesialist og har ansvar for Studenter spør. Foto: Thorstein Diesen/SiO

Dagens samfunn og nye spørsmål

Ifølge psykologspesialisten vil tjenesten nå ut til flere og flere. Hun mener at dagens samfunn har åpnet opp for nye diskusjoner rundt egenhelse.

– Hvorfor er det ekstra aktuelt for studenter i dag å snakke om helse- og psykiske plager?

– Vanskelig å si, men vi ser en jevn økning fra 2010 i antallet unge som rapporterer om psykiske plager. Dette ser vi i flere undersøkelser. Det er et tema som har åpnet seg mer i samfunnet, og mange føler på store krav til prestasjon, forteller Mullally, og refererer til begrepet “generasjon prestasjon”.

Videre antar hun at sosiale medier kan ha vært med på å skape en evalueringskultur.

– Nå som vi har fått mange nye sosiale medie-kanaler med stor fremvekst siden 2010 kan det bidra til at det blir mer snakk rundt dette, og at vi evaluerer oss selv mer.

Mange studenter vil også være i en livsendringsfase. Å gå fra ung til selvstendig, og å flytte til et helt nytt sted, kan føre til mange nye spørsmål man ikke hadde før, tilføyer Mullally om hvorfor mange studenter kan ha behov for å prate.

Vekst

Ifølge psykologspesialisten har Studenter spør hatt en betydelig vekst det siste året. Hun forteller at en betydelig andel av totalt en halv million sidevisninger er fra 2022, og at dette er året hvor SiO slo seg sammen med fem andre samskipsnader om tjenesten.

–Vi er opptatte av å nå ut til flere og flere.

 

Emneord: 
Tags: