Klær og tomme flasker bak Rødekors sine innsamlingscontainere. Foto: Emilie Fyhn

Ikke en søppeldynge

Slik så det ut bak Rødekors sine klescontainere på toppen av Telthusbakken. Organisasjonens fine ordning for gjenbruk blir misbrukt da folk lemper ting de selv ikke ønsker å ha lenger rundt containerne.
Søndag, 16 oktober, 2022 - 12:30

Røde kors har i samarbeid med Oslo kommune gjort det lettere å donere gamle klær. Innsamlingsboksene til Røde Kors er plassert rundt i kommunen, og er lett tilgjengelig for befolkningen i Oslo. Det som samles inn selges videre til inntekt for Røde Kors. Målet til Røde Kors sitt arbeid er å redde liv, redusere ensomhet og bidra til en trygg oppvekst. 

Økende problem 

Den siste tiden har mye klær blitt sett liggende igjen utenfor innsamlingsboksene. Meningen med klescontainerne er å samle inn klær til inntekt for Røde Kors sitt humanitære arbeid. Samtidig bidrar det til bærekraftsmålet 12  “Ansvarlig forbruk og produksjon”.


Markedsrådgiver for Røde Kors tøy og tekstil, Martine Aasbryn Kasta. Foto: Privat 

Markedsrådviger i Røde Kors Tøy og tekstil, Martine Aasbryn Kasta meddeler at det hender at klær innimellom blir kastet utenfor containerne, men at dette heldigvis ikke er noe de oppelver ofte.

– Det er sjelden vi opplever at klær blir tatt ut av innsamlingsboksene for tøy. Årsaken til at noen legger klær på utsiden av boksene kan være fordi de kommer til en full boks, legger Kasta til.

Møter på fulle bokser 

For at det skal bli lettere for folk å orientere seg om hvor containerne er har organisasjonen lagt til et kart på nettsiden sin. Dette kartet viser alle deres returpunkter per kommune. Det har vist seg at folk som møter på en full container legger det fra seg på utsiden. Dette er for å slippe å ta det med seg hjem igjen eller ta turen til neste returpunkt. 

– Det er ikke nødvendigvis klær som settes rundt containerne, men også andre ting folk ønsker å kvitte seg med. Noe er opplagt søppel, forteller markedsrågiver, Martine.

Kasta forteller at de sjeldent snakker om problemet offtentlig. Dette er på grunn av frykten for en smitteeffekt.

– Vi er redd for en mulig smitteeffekt, og at noen vil tenke at de kan sette fra seg hva som helst fordi det uansett blir ryddet bort. 

– Sjeldent det ikke er rot


Nana Bang Ellingsen donerer årlig til Røde Kors sin innsamling. Foto: Emilie Fyhn

Nana Bang Ellingsen gikk tur med hunden sin da hun gikk en av mange runder med klær etter utrydding i klesskapet sitt.

– Jeg donerer klær et par ganger i året. Dette her var bare en av mange runder jeg må gå etter at jeg har hatt utrydding i skapet hjemme. 

Hun forteller at det ofte ligger rot bak eller rundt innsamlingsboksene hun møter på. 

– Det er sjeldent jeg ikke ser noe rot ligge rundt Røde Kors sine bokser. Det ser jeg også når jeg ikke donerer selv, men bare går forbi.

Blir ikke sjokkert


Klær og annet søppel bak en container. Foto: Emilie Fyhn 

Hun ble ikke sjokert da hun så bilder av hvordan det så ut på toppen av Telthusbakken. Hun uttaler seg om hvorfor hun tror klær ender opp på utsiden av boksene.

– Min opplevelse er at folk klarer å dra ut det som ligger på innsiden. Det er sånn det ser ut, men det er bare min egen spekulasjon, avslutter Bang-Ellingsen.