Veibanen på Grønland er tømt for uteservering og plantekasser. Foto: Elias Lund-Olsen

Delte meninger om Grønlands bylivsgate

Ikke alle mener gaten har vært en suksess.
Lørdag, 15 oktober, 2022 - 17:07


Mohamed Yousef ser ikke logikken bak sommerens prosjekt. Foto: Privat

— Det har vært noe dritt!

Det sier eier av kjøttforhandleren Lille Svinesund, Mohamed Yousef. Han er svært fortvilet og forteller om tre harde måneder.

8. juni åpnet den midlertidige bylivsgaten i Gata Grønland. Prosjektet ble ifølge Bymiljøetaten gjennomført som en del av Program for bilfritt byliv, og gaten ble bygget om slik at den rommet planter og trær, plantekasser og sykkelvei. De skriver videre at: “Det er blitt lagt til rette for mer plass til både salg og uteservering for private aktører, i tillegg til ikke-kommersielt opphold og økt gangareal”. I tillegg er biltrafikken blitt betydelig redusert under prosjektet og flere gater har fått endret kjøremønster.

Gata Grønland 

Gata Grønland går mellom Vaterlands bru og Tøyenbekken. 

Mellom Lakkegata og Motzfeldts gate var det enveiskjørt i østgående retning.

Mellom Motzfeldts gate og Tøyenbekken var det bilkjøring forbudt.

Katastrofeomsetning

Lørdag starter vinterdriften i området og denne uken har derfor vært satt av til nedrigg av bylivsgaten. Trafikken kommer tilbake for fullt til Grønland og uteserving og en del av plantekassene er fjernet. Samtidig som bylivsgaten rigges ned uttaler bymiljøetaten til Journalen at de starter evalueringen av prosjektet. Flere butikk- og restauranteiere Journalen har snakket med er i midlertidig klare i sin tale når de oppsummerer prosjektet.

– Det har vært katastrofeomsetning! Den er halvert nå i sommer og jeg har måtte la to ansatte gå, fortsetter Yousef.

 


Det var fortsatt spor etter grønnsakskassene to dager før vinterdriften startet. Foto: Elias Lund-Olsen Foto: Elias Lund-Olsen

Roligere i gaten 

Tahir Sarvari, som jobber som ekstravakt hos Lille Svinesund, mener på den andre siden at bylivsgaten har vært positiv. 

– Jeg synes det er koselig! Folk satt ute i gatene og spiste og koste seg. Grønland trenger det, sier Sarvari med et smil.

Han forteller at han vanligvis jobber på Grønland Basar og bor i nærområde. På tross av det frynsete ryktet har han fått inntrykk av at prosjektet har resultert i en roligere gate, mener Savari. 

– Fare for liv

Mohamed Yousef mener på sin side at Grønland politistasjons beliggenhet, og deres utrykning fra denne, har skapt farlige situasjoner i gaten. 

– Folk er ikke oppmerksomme når de går i gaten her og det har nesten vært fare for liv når politiet kjører utrykning, sier Yousef. 


Politiet er til stede i Gata Grønland. Foto: Elias Lund-Olsen

Bymiljøetaten gjorde 16. august en midtveisevaluering i samarbeid med blant annet politiet, og da ble det iverksatt strakstiltak for å sikre at utrykningstraseen ved Grønlands torg ble holdt åpen. Samtidig ble det vurdert at tiltakene ellers kunne fungere slik de ble satt til verks i sommer. 


Omar Omars Tandoori Curry har også nesten halvert omsetningen sin. Foto: Elias Lund-Olsen

– Kaster bort penger 

Også Omar Omar, som driver Tandoori Curry, er frustrert over bylivsgaten. 

– Vi er et servingssted som ikke har parkering lenger. Mine kunder kommer med bil og vet ikke hvor de skal parkere. Folk kommer ikke lenger. Etter leien så klarer jeg ikke å betale momsavtalen lenger. Jeg kan ikke lenger kjøre varene mine til butikken uten å få bot. Hvorfor bruker de pengene sånn?

Positiv Opplevelse 

Puben Rock In er et av stedene som har hatt uteservering. Erman Bora Atabay driver stedet og er spent på konklusjonen etter evalueringen som starter nå. 

– For vår del har det vært en positiv opplevelse, men det har kanskje vært litt vanskeligere for bilistene. I år åpnet gaten i midten av juni så vi hadde litt problemer med at de fra kommunen og bymiljøetaten var på sommerferie. Vi håper gaten åpner slik at vi får hele sommeren.


Erman Bora Atabay gleder seg over å være med på Tøyen- og Grønlandsløftet. Foto: Elias Lund-Olsen

Bymiljøetaten har foreløpig ikke uttalt seg utover at de har satt i gang prosessen med å evaluere prosjektet.