Reflekser øker sjansen for å bli sett. Foto: Mari Ranheim

Den billigste livsforsikringen du kan ha

I 2021 ble elleve mennesker drept og over 100 mennesker hardt skadet som resultat av påkjørsler i trafikken. Flere av hendelsene kunne vært unngått ved bruk av refleks.
Onsdag, 12 oktober, 2022 - 15:01

Tall hentet fra SSB viser at det har i snitt har vært 18 påkjørsler som har resultert i død de siste 5 årene. Ann-Helen Hansen fra Trygg Trafikk sier at det å ikke bli sett er hovedårsaken til mange dødsulykker.

– En refleks er avgjørende for å bli sett av andre trafikanter, og den kan være med på å forhindre ulykker, sier hun. 

Forskning, gjort av Trygg Trafikk viser at sannsynligheten for å bli sett femdobles ved bruk av refleks.

– Refleks kan kobles opp mot bilførers reaksjonstid. Uten refleks er du først synlig på 25 til 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere på, det kan være avgjørende, sier Hansen.

Ann-Helen oppfordrer alle til å bruke refleks, men sier at det tar tid og innarbeide nye vaner. Hun anbefaler derfor folk å feste en refleks på jakka eller baggen, for å gjøre det enklere for seg selv.

– Ved å feste refleks på alle jakker og bager gjør du det enklere for deg selv. Et annet tips er å legge refleks i skoene dine. Da må du ta på deg refleksen før du tar på skoene, sier hun.

Slik Bruker DU Refleksen Riktig

  1. Fest refleks på alle jakker og bagger
  2. Bruk refleks som beveger seg når du går, de synes best
  3. Heng refleksen i knehøyde
  4. Bruk to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter
  5. Sjekk at refleksen ikke er veldig ripete - da virker den dårligere

Kilde: Trygg Trafikk

Glemmer refleksen

Noen av studentene vi var i kontakt med nevnte latskap som en av hovedgrunnene til at de ikke bruker refleks. Ann-Helen tror det går mer på glemsel og viser til at deres undersøkelser har funnet ut av at de fleste glemmer eller “ikke tenker over det” (å bruke refleksen) før de drar hjemmefra. 

Like viktig i byen som på landevei

Ann-Helen sier at refleks er like viktig å byen som på landeveien, og at de fleste fotgjenger ulykker skjer i sentrumsstrøk.

– Her er det mer trafikk, flere som går og mye som stjeler oppmerksomheten til bilførere. Som fotgjenger bør du være ekstra oppmerksom og være sikker på at du blir sett, sier hun.

Emneord: