Thea Sandberg Bråten på Chateau Neuf er frivillig. Foto: Kasper Holgersen
Får mange venner av å være frivillig

Får mange venner av å være frivillig

2022 er frivillighetens år. Fredag ble det satt lys på studentene som jobber frivillig.
Mandag, 17 oktober, 2022 - 21:40

Fredag på Chateau Neuf ble det satt lys på alle studenter som jobber frivillig ved siden av studie. Dem som jobber bak scenen, lyd, lys og bak baren for å nevne noe av hva studentene gjør.

Thea Sandberg Bråten (20) er en av mange studenter som jobber frivillig ved siden av studiet. 

Hun studerer psykologi og har flere frivillige verv, blant annet er hun arrangementsanvarlig i UiO Gaming. Spill har lenge vært en interesse for Bråten.

— Jeg har jo vært interessert i spill ganske lenge, og så var det en ny arena å finne nye mennesker å bli kjent med når man flytter til en ny by og nytt studiested, forteller hun.

Lavterskel 

— Det passer ganske bra siden det er ganske lavterskel, man kan bli kjent med folk over en skjerm før man møtes i virkeligheten, forteller Bråten.

Selv forteller hun at hun bruker et par kvelder i uken på frivillig arbeid, men at man kan jobbe mye mindre enn det.

— Å stå i baren en kveld er også en mulighet, det er veldig lavterskel. 

Hun trekker fram erfaringen man får av å være frivillig kan gjøre det enklere å skaffe seg jobb videre og man får flere venner og utvidet nettverket sitt.

Hva er viktig med at studenter er frivillige?

— Jeg tror det er ganske viktig for å skape et sosialt miljø og man får mye igjen for det. Man skaper en arena for andre, samtidig som man blir kjent med andre mennesker selv.

Bekjemper ensomhet


Maiken Arnesen ønsker at flere studenter blir frivillige.
Foto: Kasper Holgersen

I følge organisasjonsmedarbeider i Frivillighet Norge, Maiken Arnesen har 39 prosent av studenter meldt inn at de savner noen å være sammen med.

Hun mener frivillighet er viktig for flere av studentenes psykiske helse.

— Jeg tenker det å være frivillig å komme i et sosialt miljø er veldig viktig. Studenter gir veldig mye til samfunnet også med å være frivillig, forteller hun.

Etter to år med pandemi var omtrent 1 av 5 frivillige borte i følge frivillighetssentralen.

Arnesen forteller at de ser at flere kommer tilbake nå, men de er ikke like mange som før pandemien. 

Hva skal til for å få flere til å bli frivillig?

— Noe av det viktigste er at folk blir spurt om å være frivillig. Rett og slett bare få det spørsmålet og bli oppfordret til å være frivillig.

Hele kvelden ble avsluttet med en konsert av Michelle Ullestad som ble kåret til årets P3 urørt.

Emneord: