Er kvinner mer opptatt av menns mentale helse enn mennene selv? FOTO: Celina Ekholt

Foredrag om menns mentale helse med kvinner på første og andre rad

I forbindelse med FNs verdensdag for psykisk helse snakket menn om hvordan man når ut til menn. Men mennene uteble.
Fredag, 14 oktober, 2022 - 15:55

Denne uken har UiO markert for studentenes psykiske helse. Onsdag 12. oktober arrangerte Det humanistiske fakultet foredraget «Men and mental Health». De oppsatte foredragsholderne var tre menn tilknyttet universitetet.

Første gang

Samtalen ble avholdt i Niels kaffebar ved Det humanistiske fakultet. Tanken var at det skulle være et uformelt opplegg med lav terskel for å slenge seg på.

Arrangør Signe Thorstad ved studieseksjonen på HF-fakultetet sier at det er første gang under denne markeringen at de har organisert et foredrag med fokus på menns mentale helse.


På UiO var det arrangementer og stands med fokus på psykisk helse hele uka. FOTO: Celina Ekholt

Det var satt opp to rader med stoler foran den provisoriske scenen, og ellers kunne tilhørerne sitter ved de vanlige cafébordene og lytte. Både på første og andre rad satt kvinner. 

– Nerder har større aksept for å snakke om psykisk helse 

Bak kvinnene sitter Torbjørn Brunt (25) som studerer ved fakultetet. 

Menn og psykisk helse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at studenters psykiske helse har forverret seg de siste 12 årene. 

I undersøkelsen er det riktignok flere kvinner enn menn som oppgir å ha en psykisk lidelse. Det er videre langt flere kvinner som søker hjelp.

Samtidig vet man at to av tre som begår selvmord er menn, og at selvmordsraten er høyere for menn enn for kvinner i alle aldersgrupper.  

Menn som søker hjelp møter oftest kvinner, da nesten 80 % av alle helse- og sosialarbeidere er kvinner.

Et studie fra Gøteborg Universitet viser at det er mange barrierer for at menn skal få hjelp når de får psykiske problemer.

– Hvorfor har du tatt turen hit i dag?

– Jeg er opptatt av mental helse. Også er jeg mann. Det er vel grunnen. 

– Opplever du at andre menn i vennekretsen din er opptatt av mental helse?

– Jeg tror det varierer litt hvor opptatt de er av det. De fleste i min vennegjeng er ganske alternative, og det er rom for å snakke om psykisk helse, sier Brunt. 

Brunt forklarer at det er større aksept hos “nerder” og LHBT-folk for å snakke om psykisk helse. Han tror dette stammer fra at denne gruppen folk historisk sett har vært mer utsatt for mobbing, og derfor har hatt et større behov for å snakke om hvordan de har det. Brunt understreker imidlertid at det ikke er alle nerder som snakker åpent om sånne ting, og peker på Gamergate og incels. 

Kom for engelsken

Utvekslingsstudent Ryotoa Imamura fra Japan er den andre mannlige tilhøreren som ikke har gjemt seg bakerst eller tilhører universitetets lærerstab. Han har en litt annen tilnærming til hvorfor han valgte å dra på foredraget. 

– Læreren min sa at jeg burde dra på minst ett foredrag denne uken, og dette foredraget var det eneste på engelsk. Også er det jo for menn, så sånn sett passer det godt, sier han.


Arrangøren fristet med gratis kaffe og donuts, men det var likevel få menn som stilte opp. FOTO: Celina Ekholt

Vanskelig å rekruttere mennene

Under foredraget snakket dekan Frode Helland og psykologistudent Andres Øverbø (den tredje foredragsholderen lå hjemme med hekseskudd) om at måten man snakker om mental helse på må utvides, fordi denne måten er kvinneorientert. 

– Man kan ikke late som at det ikke er en forskjell i hvordan menn og kvinner snakker om mental helse, sier psykologistudenten. 

Etter at foredraget ser Signe Thorstad seg rundt i lokalet. 

– Kom det noen menn? Sier hun og smiler. 

Thorstad har også stått på stand denne uken, og sier at det er mest kvinner som tar kontakt. 

– Men noen menn kommer bort. Det var flere som sa at de skulle komme på foredraget. Jeg vet ikke om de kom, da, sier hun. 

KILDER: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/selvmord-i-norge/ 
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/gutter-mener-det-er-lettere-a-apne-se...
https://forskning.no/psykiske-lidelser/psykolog-vi-trenger-nye-metoder-f...

 

 

Emneord: