Slik kommer det til å se ut når Gamlebyen barnehage må legge ned eter nyttår. FOTO: Ada Helen Ingebretsen.

Gamlebyen barnehage legges ned

Gamlebyen barnehage er i fare å bli lagt ned hvis byrådet ikke tar grep. Da vil over 70 barn havne i nye barnehager.
Mandag, 17 oktober, 2022 - 11:49

Gamlebyen barnehage ble opprettet for 30 år siden, og ligger godt plassert ved Middelalderparken. Her har de sine utearealer, et område de deler med allmennheten etter avtale med Plan- og bygningsetaten. Nå som Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke forlenger tillatelsen til bruk av uteområdene må Gamlebyen barnehage legge ned, med mindre de får til en annen avtale eller et nytt lokale med uteplass. 

MDG fikk full støtte fra de andre partiene i bydelsutvalget, og nå ønsker de at bystyret skal redde barnehagen. Lederen i bydelsutvalget i Gamlebyen, Emil Snorre Alnæs håper at byrådet vil lytte til dem.

- Vi ønsker at reguleringen skal samsvare med dagens aktivitet. En avgjørelse må tas med tanke på dagens innbyggere.


Sakte, men sikkert fylles lekerommet seg opp med barn. FOTO: Ada Helen Ingebretsen

Veldrevet barnehage 

Ester Bøckmann har en datter i barnehagen og håper på at saken vil snu. 

– De ansatte er dyktige og det er sjelden vikarer, sier hun. Hun forteller også at mange av barna er tospråklige, og at språkutviklingen er god i barnehagen. 

Bøckmann bor like i nærheten av barnehagen og lekeplassen. Hun opplever det som positivt at barnehagen kan bruke den offentlige lekeplassen. 

– Mange småbarnsforeldre i permisjon kan bruke parken og barna blir sosialisert. I tillegg blir det et rent og ryddig område for alle rundt.

Oppvekstpolitisk talsmann fra Høyre, Mehmet Kaan Inan har også fått godt intrykk av barnehagen.

– Etter hva jeg forstår er dette en veldrevet barnehage som både foreldrene og barna er godt fornøyd med, sier han i en mail til Journalen. Han mener også at barnehagen og allmennheten kan finne gode løsninger for at alle parter skal ha nytte av friområdet. 

Inan sier videre i mailen at han mener byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll burde tatt bedre tak i saken, og at hun burde snakke med foreldre og ansatte i stedet for å holde kontakt via brev.

Byråd Eidsvoll sier i mail at hun kjenner til viktigheten Gamlebyen barnehage har for familier. Hun sier videre at avdelingen hennes har hatt kontakt med barnehagen, også utover de formelle brevene. 

– Vi har hatt dialog med eieren og undersøkt mulighetene for å bistå med lokaler. Dessverre har ikke det latt seg gjøre, skriver byråd Eidsvoll. 


Ester Bøckmann kjemper for at barnehagen skal fortsette driften etter nyttår. FOTO: Ada Helen Ingebretsen

Bytte barnehage

Plan- og bygningsetaten har siden 2020 sagt at barnehagen ikke får forlenget tillatelsen etter 31. desember 2022. De har heller ikke et stort ønske om å lage noen ny avtale med barnehagen. I en mail til Journalen skriver PBE at tillatelsen til barnehagen alltid var midlertidig, noe barnehagen visste. De ønsker å bevare grøntområdene i Oslo og forteller at barnehagens bruk gjør det mindre attraktivt for resten av allmennheten. 

Plan- og bygningsetaten skriver også at de har sagt ifra til barnehagen at de bør se etter nye lokaler. Dette har ikke barnehagen klart å gjøre, selv med hjelp fra kommunen. For foreldrene gjenstår det da bare en ting: søke om ny barnehageplass til barna. Barnehagen stenger midt i barnehageåret og spesielt for de som begynner på skolen neste høst er det mange miljøskifter. Ester Bøckmann forteller om foreldre som vurderer å ha barna hjemme de siste seks månedene for å måtte slippe disse brå endringene for barnet. 

Mehmet Kaan Inan mener at byrådet må ta grep for at barnehagen skal fortsette driften fram til sommerferien. Bøckmann og Alnæs håper også på dette, men de begge sier at det beste er en permanent løsning som lar barnehagen bli der den er.