Møllerfossen cafe var fullstappet under konserten. FOTO: Nora Sørholt Juel

Stinn brakke på Lilleaker Live

Lilleaker Live samlet nok en gang nærmiljøet til konsert, og køen stod ut døren.
Mandag, 17 oktober, 2022 - 12:20

Karl Oluf Wennerberg konsertarrangør, og mannen bak Lilleaker Live. Han er selv trommeslager, med en stor kjærlighet for musikk. Han forteller at Lilleaker Live er skapt for folk som han selv, som har lyst til å høre på god musikk, i eget nabolag.

Wennerberg forteller at det særlig er eldre aldersgrupper som preger kjernepublikummet, og at han ser behovet for et samlingspunkt for denne gruppen.

– Det har aldri vært så mye tilbud til å møtes utenfor foreldremøte, fotballbanen eller andre typer aktiviteter til kidsa. Dette er derfor en nøytral plass, der man kommer av egen fri vilje og nye bånd kan knyttes, forteller Wennerberg.

Han håper Lilleaker Live kan bli et kult “hangout sted”, hvor folk føler tilhørighet, og dermed gjøre muligheten for å stifte nye bekjentskap og vennskap lettere tilgjengelig.


Konsertarrangør, Karl Oluf Wennerberg, har fått i oppgave av Mustad Eiendom å starte opp et samlingspunkt rundt kultur og musikk for innbyggerne i Lilleaker. FOTO: Nora Sørholt Juel

Musikken og artistene

“Musikk du liker eller musikk du ikke visste du likte.” er slagordet til Lilleaker Live. Wennerberg forklarer dette med at publikum bør møte musikken med et åpent sinn, og forteller at musikken som spilles på scenen gjerne er original. Han foretrekker dette framfor coverband. 

– Det er sjeldent coverband her, fordi når det er du som har skrevet teksten, musikken eller verket så er det som regel høyere kvalitet. Det blir mer seriøst.


Eivind Aarset (fra venstre), Wetle Holte, Audun Erlien og Erland Dahlen holdt konsert på Lilleaker Live, med et titalls instrumenter på scenen som de vekslet mellom. Sammen spilte de alt fra gitar til bjeller. FOTO: Nora Sørholt Juel

Stilte med egenkomponert musikk

Onsdag 12.10 opptrådte Eivind Aarset, med sin kvartett bestående av Aarset selv, Wetle Holte, Audun Erlien og Erland Dahlen. På Lilleaker Lives egen Facebookside  beskriver de Aarsets egenkomponerte musikk slik: 

“I det ene øyeblikket kan han spille de sarteste gitartonene som har kommet ut av en elektrisk gitar, og i neste øyeblikk vrenge ut det mest brutale støyet.”

Mange av artistene som opptrer på Lilleaker Live er hentet fra Wennebergs eget nettverk av musikere, kontakter, felles bekjente, eller tidligere Eivind Aarset faller under den andre kategorien. 


Lilleaker Live holder konsertene og arrangementene på Møllefossen cafe, rett ved siden av Lysakerelven. FOTO: Nora Sørholt Juel

Kø ut døren

Wennerberg forteller at Møllefossen har kapasitet til omtrent 80 personer, men at større konserter kan holdes utendørs for å få plass til flere.

- Da Ravi spilte her var vi cicrka 300 stykker, utendørs. 

Eivind Aarset, og hans medmusikere, fylte Møllefossen til full kapasitet. Flere gjester ble stående i døråpningen for å få med seg konserten. Lokalet er lite og intimt, noe Wennerberg selv er fornøyd med. 

- Musikerne må kunne håndtere publikum med enklere teknisk utstyr, ikke en stor produksjon, så det blir litt mer “tilbake til øvingsrommet”. Mange musikere synes det er kult, for man kommer tettere på publikum og hverandre som musikere.


Gjøran Kristoffersson (fra høyre) dro på konserten med sønnen, Johan Aleksander Kristoffersson (til venstre) og kameraten Lars Ola Rambøl. FOTO: Nora Sørholt Juel

Kun gått glipp av to konserter

Gjøran Kristoffersson er blant Lilleaker Lives stamgjester.

– Jeg er på hver eneste konsert her, kanskje med unntak av et par stykker over de siste to årene, forteller han. 

Kristoffersson holder selv til på Lilleaker, et vanlig fellestegn for de besøkende på møtestedet. Karl Oluf Wennerberg forteller at kjernepublikumet til Lilleaker Live gjerne er folk med gangavstand til Lilleaker. 

Kristoffersson snakker om viktigheten av å ha en møteplass, og peker på de andre rundt bordet:

– Dette er et kult samlingspunkt for oss, og jeg håper de klarer å fortsette med dette. 


Nerys Palmer (fra venstre) og Vilde Rande er blant Lilleaker Lives bemanning, som Rande forteller at består av rundt 15-20 stykker. Mange i ung alder. FOTO: Nora Sørholt Juel

Fornøyde ansatte

Vilde Rande er sykepleiestudent, og jobber 40% på Møllefossen cafe. Hun trives godt i jobben, og beskriver en variert arbeidsdag med mange ulike arrangementer. 

- Vi får så mange gjester med godt humør. Det er veldig godt stemning her. 

Den varierte musikken de ofte jobber til, er noe hun trives godt med.