NYE VEIER: Sykkelveiene ble åpnet for trafikk i august 2022. Foto: Hannah Luna Egeland Micalsen

Nye sykkelveier skaper splittelse

De nye sykkelveiene langs Enebakkveien har vært under arbeid i lang tid, og har kostet flere millioner kroner. Nå er sykkelveiene klare, men resultatet skaper splittelse blant lokalbefolkningen.
Fredag, 14 oktober, 2022 - 11:27

ABILDSØ: I august ble det nye sykkelfeltet langs Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien åpnet for trafikk. Tiltaket ble i følge Vegvesentet  gjort for å få helhetlig sykkelnett i området, noe som er en forutsetning for å få flere til å velge sykkel.

Veiprosjektet har tatt flere år og kostet mye, og lokalbefolkningens tanker rundt sykkelfeltene er splittet.


NYE SYKKELVEIER: Enebakkveien er veien som har fått de nye sykkelfeltene. Foto: Google Maps.

Dette har blitt gjort:

  • Etablert tosidig sykkelfelt på ca. 1 km og ensidig sykkelfelt på ca. 500 meter.
  • Fem opphøyde gangfelt er etablert på strekningen.
  • Bussholdeplassene ved Aleen og Smedbergveien er tilpasset de nye sykkelfeltene.
  • Det er satt ny kantstein på strekningen.
  • Det er lagt ny asfalt på fortau, sykkelfelt og kjørevei.

– Usikker på om folk tør å være ærlige

Journalen ble kontaktet av en kilde som ønsker å holde seg anonym. 

– Jeg er usikker om folk tør å være ærlige om sykkelveien. Normen har blitt at man skal mene at det er riktig og fint å sykle, og det har derfor kommet en sykkelvei til flere millioner kroner, forteller kilden.

Prosjektet har i følge byggeleder Henrik Olimb, kostet rundt 70 millioner kroner. Dette informerer han om i en e-post til Journalen. Han informerer også om at forventet prosjektkostnad er i tråd med prosjektets anslag som ble gjennomført i 2018.

Kilden stiller seg kritisk til hvordan midler blir brukt, og påpeker at sykkelsesong i beste fall varer i 6-7 måneder i året. Det samme reagerte FrP-politiker Christian Tybring-Gjedde på i 2019, da han til Nettavisen kommenterte:

–  Det er fem måneder hvor det er snø og slaps, det regner i én måned og så er det ferie i én måned. Så i sju måneder vil ikke sykkelfeltene bli brukt. Det er ikke gjennomtenkt politikk, men en symbolpolitikk som gavner de som vedtar den, sier han til Nettavisen.

– Mer trafikksikkert før

Therese Johansen fra Abildsø er også en av de som stiller seg kritisk til de nye sykkelfeltene.

– Det var mer trafikksikkert sånn det var med busslommer og brede fortau. Det er tryggere for barn å sykle på fortau enn i trafikken, skriver hun.


BUSSLOMMER: Før utbyggingen var det tilrettelagt for busslommer. Disse er nå erstattet med sykkelveier. Foto: Hannah Luna Egeland Micalsen

Før utbyggelsen av sykkelfeltene hadde Enebakkveien store fortau som ble benyttet av både fotgjengere og syklister. Fortauene har nå blitt smalere for å få plass til sykkelfeltene. I tillegg er busslommene fjernet.

– Fjerning av busslommer har ført til økt forbikjøring. Noen steder er det fortau få meter fra der bussen stopper. Dette er en fare for barn og vokse som krysser den, samt imøtekommende trafikk, skriver Abildsø-beboer Robin Brar.

– Mye tryggere

Det er likevel mange på Abildsø som har stor glede av de nye sykkelveiene. Bjørn Lodve Wikstrøm er en av de.

– Jeg synes det ble veldig bra, og godt anvendte ressurser. Jeg opplever det som tryggere å sykle med eget felt, og det er fint at gående og barn som sykler kan ha gangfeltet for seg selv. Jeg synes også løsningene som er valgt for flere busstopp med sykkeltrase bak er god, slik at sykkelfeltet blir mest mulig sammenhengende, skriver han. 


NYE VEIER: Fortauet har blitt mindre til gjengled for nye sykkelveier. Foto: Hannah Luna Egeland Micalsen

 

Emneord: