Leder av studentparlamentet, Karl Magnus Nyeng, er ikke fornøyd. Foto: Marcus Sjåheim

Regjeringen reduserer støtten til studentvelferd

25 millioner kroner vil bli tatt bort fra støtte til studentvelferd i det nye forslaget til statsbudsjett. Det får studentorganisasjoner og SiO til å reagere.
Lørdag, 15 oktober, 2022 - 16:36

– At de ikke ser viktigheten av å løfte velferdstilbudet og heller kutter det, er skuffende, men kanskje ikke så overraskende, sier Karl Magnus Nyeng, leder for Studenparlamentet ved OsloMet.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er en av organisasjonene som mottar denne støtten fra staten. Administrerende direktør i SiO, Andreas Eskelund, sier det vil få konsekvenser.

– For SiO vil dette innebære et betydelig kutt. Vi ser med bekymring på nedskjæringen i støtten til studentvelferd i en krevende tid som dette.

Flere studenter sliter psykisk

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022 som ble fremlagt 8. september viser at 35% av studenter opplever alvorlige psykiske plager. Det mener Nyeng er urovekkende.

– Det er skummelt å kutte i støtten til studentsamskipnadene som driver med ekstremt mye studentvelferd og er eksperter på det. De har kompetanse som vertskommuner kanskje hverken har eller ønsker å gi. Det å kutte i velferdstilbudene som samskipnadene tilbyr er jo egentlig en oppskrift på enda dårligere tall på psykisk helse ved en senere anledning.

SiO: – Studentvelferd er viktigere enn noen gang


SiO jobber med konsekvensene av den reduserte støtten. Foto: Petter Sandberg/SiO

­Eskelund sier at det er for tidlig å si hva dette vil bety for oslostudentene, men det vil bli utfordrende å prioritere.

– Vi ser alvorlig på den langsiktige utviklingen hvor en økende andel studenter sliter med psykiske helseplager. Studentvelferd er viktigere enn noen gang, og vi mener det må satses på helsefremmende tiltak og sosiale lavterskeltiltak til studentene.

Frykter studenter ikke får benyttet seg av tilbudene

Nyeng tror at en redusert velferd vil føre til at færre studenter får mulighet til å benytte seg av velferdstjenester som tilbys.

– I Oslo hvor alt annet allerede er dyrt er det synd at tilbudene som studentene har nytte av fra SiO, kanskje ikke kan tilby like mye som før. Det gjør jo at oslostudentene kanskje ikke har anledning til å benytte seg av et velferdstilbud som de har behov for.

– Et godt studentmiljø er avhengig av god studentvelferd

Marius Torsvoll, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, er heller ikke fornøyd med prioriteringene i statsbudsjettet.

– Regjeringen øker ikke studiestøtten, ambisjonene om studentboliger eller helsetilbud til studenter. Da blir også dette kuttet ekstra urettferdig. Alt vi har av levekårsundersøkelser, helse- og trivselsundersøkelser viser at vi trenger å investere i studentvelferd. Hvordan dette kuttet kommer til å slå ut er vanskelig å si, men at det fører til færre eller dyrere tilbud er trolig konsekvensen. Det motsatte av hva studentene trenger.

Emneord: