BEVISSTHET: Studentvalg ved høyere utdanningsinstitusjoner har vanligvis hatt lav oppslutning. FOTO: Axel H. Segelcke

Studentparlamentsvalg ved OsloMet. – Håper på høyere oppslutning

Håpefulle studentpolitikere stiller til valg. – Ønsker å være en stemme for studentene på studiet mitt.
Tirsdag, 18 oktober, 2022 - 12:44

Studentdemokrati

Denne høsten er det igjen duket for valg av representanter til Studentparlamentet.

Alle de fire fakultetene ved OsloMet skal til sammen stemme frem 28 representanter og vararepresentanter til universitetets høyeste studentorgan. Mellom 3. og 30. oktober kan aspirerende studentpolitikere ved hvert fakultet legge frem sitt kandidatur.

I parlamentet vedtar de OsloMet sitt samlede politiske syn lokalt, og jobber med fakultets og universitetsledelsen, samt opp mot Norsk studentorganisasjon og politikere på landsbasis.

Leder i arbeidsutvalget ved Studentparlamentet for OsloMet, Karl Magnus Nyeng, påpeker at mye av arbeidet dreier seg om å lytte til studentene, samt å bevare det som allerede fungerer. Han håper så mange som mulig vil stille ved valget denne høsten.

– Et sterkt studentdemokrati bidrar til en god dialog med ledelse, media, kommune og stat. Jo flere som kjemper og drar i samme retning, jo enklere blir det å sette krav til endring, sier han


ENGASJERT: Leder for arbeidsutvalget ved Studentparlamentet Karl Magnus Nyeng jobber for økt studentengasjement. FOTO: Axel H. Segelcke

Han tror mange av de som stiller har et ønske om nettopp endring av det de opplever ikke fungerer i studenthverdagen.

Sliter med lav oppslutning

Studentvalg ved universiteter i Norge har generelt opplevd lavt oppmøte blant de stemmeberettigede. I 2018 skrev nettstedet Khrono at valgoppslutningen ved OsloMet dette året lå helt nede på 7,62 prosent.

Nyeng mener lav oppslutning er leit og håper på høyere valgdeltagelse ved årets valg. Han påpeker at et det er viktig for parlamentet å ha et sterkt mandat i ryggen.

– Jo større oppslutning i valget jo sterkere kan vi gå i møte med de vi skal sette krav til.

Han anslår at de siste valgene har sett en oppslutning på om lag 10-15 prosent. Og håper nå at alle ved OsloMet vil avlegge en stemme ved høstens valg, også deltid- og nettstudenter.

Studentenes stemme

Eline Yri Stokke (24) er fast representant ved Studentparlamentet på OsloMet. Hun representerer Fakultet for Samfunnsvitenskap sammen med seks andre parlamentariker.

I høst tar hun igjen fatt på valgkampen for å bli gjenvalgt, og ønsker å representere sine medstudenter enda en periode.

– Motivasjonen min for å engasjere meg i studentdemokratiet er at jeg ønsker å være en stemme for studentene på studiet mitt.  

– Jeg ønsket også å forstå hvordan systemet fungere høyere opp i studentdemokratiet, samt å få et bredere nettverk og litt ekstra på CVen, legger Stokke til.

Bibliotek- og informasjonsstudenten har til nå kun sittet én periode på tinget, men merker allerede på viktigheten av arbeidet deres.

– Jeg mener absolutt at vi driver et meningsfullt arbeid, siden vi står opp for studentene.

Valget går av stabelen neste måned. Man kan stemme fra 7. til 13 november.