Dina Mari Laupstad og Helene Solvang Kristiansen er enige om at tannhelse er viktig, men som andre studenter går tannlegebesøket fort i glemmeboka. Foto: Ella Bakken Mohn

Har du husket å gå til tannlegen?

Etter fylte 20 år blir du ikke lenger innkalt til tannlegen, og for mange tar det lang tid mellom hvert tannlegebesøk som student. Dårlig økonomi og dårlig tid er blant det som holder studentene ute fra tannlegekontorene. Men hvordan står det til med studentenes tannhelse?
Fredag, 14 oktober, 2022 - 19:11

I en fersk undersøkelse fra Troms kommer det frem at mer enn halvparten av deltakerne mener at de har moderat eller dårlig tannhelse, og andelen er høyere blant de unge voksne i aldersgruppen 20-29 år enn blant de i aldersgruppen 30-59 år. 

Utenfor Oslomet fredag formiddag sitter studentene Dina Mari Laupstad og Helene Solvang Kristiansen i høstsolen. Laupstad forteller at det er over ett år siden hun besøkte tannlegen sist, mens Kristiansen sjekket tennene for tre måneder siden. Begge er enige om at tannhelse er viktig for studenter, selv om de ikke alltid er like flinke til å dra til tannlegen selv.

I kantina i Pilestredet 52 sitter barneskolelærer-studentene Faezeh Rostami og Michelle Le. Jentene var sist hos tannlegen for seks måneder siden, og tror mange studenter  enten glemmer det bort eller ikke har råd til å besøke tannlegen så ofte som de bør.

– Jeg betaler 1000 kroner hver gang jeg går til tannlegen, det er veldig dyrt, sier Le fortvilet. 


DYRT: Faezeh Rostami og Michelle Le synes begge det er for dyrt å dra til tannlegen. Foto: Ella Bakken Mohn

Et problem blant studenter?

– Er det et problem at få studenter ikke går til tannlegen?

– Ja, det er ofte noe studentene sier selv. Våre pasienter er mellom 20 og 30 år, og siste innkalling til tannlege får man når man er 20 år. Det går ofte tre til fire år etter det før de fleste sjekker seg, sier Daglig leder og tannlege hos Sio tannhelse, Maryam Pervaiz. 

SiO tannhelse er ifølge seg selv, et tannlegetilbud med studentvennlige priser. Maryam Pervaiz forteller at de behandler omkring 5000 studenter hvert år og at de utnytter den kapasiteten de har.

Økonomi er blant årsakene

Tannlegen mener dette har å gjøre med at det er mye som skjer i studentenes liv og at tannlegebesøket ofte går i glemmeboka. Hun peker også på andre årsaker som dårlig økonomi, andre helseproblemer og tannlegeskrekk.

– Jeg vil tro det er et frafall i statistikken på tannlegepasienter på de mellom 20 og 30 år, påstår hun.

Seniorrådgiver i avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet Bettina Kavli sier seg enig i denne påstanden.

– Ofte handler det om økonomi når man dropper nødvendige besøk hos tannklinikken og kanskje særlig gjelder det for unge mennesker, skriver Kavli.

I undersøkelsen fra Troms vises det at færre enn halvparten av unge voksne (20‒29 år) besøkte tannhelsetjenesten regelmessig, og 40 prosent hadde de siste to årene utsatt tannlegebesøk av økonomiske grunner. 

Samme undersøkelse forteller at blant de som rapporterer om moderat eller dårlig tannhelse er det flere forklaringer: Uregelmessige tannlegebesøk, økonomiske barrierer for å oppsøke tannbehandling, karies, dårlig generell helse og betydelig tanntap


EKSPERT: Bettina Kavli tror dårlig økonomi kan være årsaken til at studenter dropper å dra til tannlegen. Foto: Privat

 

De vanligste tannutfordringene

– Det vanligste tannproblemet studentene har er uten tvil hull, mener Maryam Pervaiz.

Likevel mener hun studentenes tannhelse er generelt god. Hun påpeker at dersom studentene har opprettholdt god tannhygiene siden siste tannlegebesøk skal det mer til å få hull og andre tannproblemer.

– Av de som kommer til førstegangsundersøkelsen er det bare en av tre som har videre behandlingsbehov. Det kan være alt fra liten fylling til å fjerne visdomstenner, sier hun

Bettina Kavli svarer til Journalen at de ikke har data om tannhelsestatus for hele befolkningen over fylte 18 år, men de har nye data fra HUNT, Helseundersøkelsen i Trøndelag, som viser at over halvparten av alle voksne over 18 år har ubehandlet karies og noen av disse behov for behandling hos tannhelsetjenesten. 

– Begynnende kariesangrep som kan føre til hull i tennene er en utbredt tannhelseutfordring blant unge voksne (19‒25 år) ifølge HUNT-undersøkelsen. 

Bettina Kavli mener forebyggende tiltak for å forhindre hull i tennene er særlig viktig i denne alderen. Da kan man bli rådet til hyppigere besøk hos tannlege eller tannpleier. 

– Forskning viser også at stadig flere barn og unge får syreskader på tennene. Et godt råd er å begrense inntak av sure drikker som brus, energidrikk og juice og generelt ha vann som tørstedrikk.

Emneord: 
Tags: