Konsernsjef (Vy) Gro Bakkestad og kommunikasjon- og bærekrafts direktør (Flytoget) Ida Marie Fottland er uenige om en sammenslåing av Flytoget og Vy er den beste løsningen. Foto: Eirik Østmoløkken

Uenighet om sammenslåingen

Tidligere i år bekreftet Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) til VG at det ble påbegynt en sammenslåingsprosess for Vy og Flytoget.
Mandag, 17 oktober, 2022 - 09:17

Prosessen som nå er startet er et resultat av Hurdalsplattformen, og Gro Bakkestad, konsernsjefen i Vy sier til NTB at sammenslåingsprosessen er i regjeringens hender.

- Det er opp til Regjeringen som eier av de to selskapene å vurdere en sammenslåing, sier hun.

Bakkestad tror en potensiell sammenslåing kan være med på å skape et sterkt statlig togselskap som bygger på det beste fra begge parter. Konsernsjefen peker på ytelse av kapasiteten på skinnene og andre stordriftsfordeler som fordeler ved en eventuell sammenslåing.

Skeptisk til forslaget

Ida Marie Fottland, kommunikasjon- og bærekraftsdirektør for Flytoget stiller seg mer skeptisk til en eventuell sammenslåing. Likevel antar hun at en faglig fundert utredning av dette kan være klokt.

- Vi tenker at det er fornuftig med en utredning, og at man bruker både tid og fageksperter på å vurdere om en sammenslåing av Vy og Flytoget er den beste løsningen på utfordringene med togtrafikken på Østlandet.

Selv om Flytoget ikke er like optimistiske til en eventuell sammenslåing understreker Fottland at de vil bidra for å finne den beste løsningen.

- Inn i et sånt arbeid vil vi selvfølgelig bidra med vår kunnskap og erfaring for å finne de beste løsningene for fellesskapet.

- Bør ikke splitte Vy

Samtidig som det er foreslått en sammenslåing av de to statseide selskapene er det også startet en prosess for å dele Vy i to. Dette er et resultat av at Jernbanedirektoratet ønsker at Vys nåværende togvirksomhet skal deles opp. Dette er en prosess Gro Bakkestad ikke er like optimistisk til.

- Man bør ikke splitte Vy i to før en fusjon mellom Vy og Flytoget. Det blir store kostnader ved selve oppsplittingen, knyttet til blant annet oppbygging av ny organisasjon, nye systemer og leverandørkontrakter. I tillegg er det risiko for oppstartsproblemer, mener hun.

Bakkestad tror en slik splitting kan gi tapt på om lag 2 milliarder i den nåværende kontraktsperioden.

- Dette vil være bortkastede penger dersom selskapene senere fusjoneres, i tillegg til at gevinstene av en fusjon i så fall skyves ut i tid.

- Bør eventuelt gjøres lenger frem i tid


Reisende på Oslo Sentralbanestasjon Foto: Andrea Viland Ask

Flytogets anbefaling til staten er at det fortsatt bør være to togselskap. Fottland begrunner dette med at konkurransen mellom selskapene er med på å skape det best mulig alternativet for de reisende, samtidig som hun tror det også fører til et mer miljøvennlig resultat.

- Vår anbefaling er at staten fortsatt bør ha to togselskap som utfordrer hverandre. Dette vil være med på å sikre best mulige løsninger for de reisende og sikre at flere lar bilen stå og heller velger toget, argumenterer Fottland.

Videre tenker hun at sammenslåingen eventuelt burde skje lenger frem i tid. I tillegg antas det at staten som eier ikke vil godta at selskapene ikke samarbeider for å gi de reisende et best mulig tilbud.

- Vi mener at det ikke er riktig å slå sammen VY og Flytoget nå. Dette bør eventuelt gjøres lenger frem i tid, og dersom begge operatørene setter kunden i sentrum er vi sikre på at vi vil finne gode løsninger mellom operatørene, sier Fottland.

- Et stort grep å legge ned Flytoget

Flytoget tror de foreslåtte tiltakene er forhastet og kun et resultat av at Flytoget ble valgt som foretrukken avtalepartner på Øst 2-regionen.

- Et så stort grep som å legge ned Flytoget bør være fundert i en grundig vurdering og utredning. Det burde ikke bare fungere som et svar på den offentlige diskusjonen som har oppstått etter at Flytoget ble valgt som foretrukken avtalepart på Øst 2, sier Fottland.

Fottland påpeker at Flytoget i to tiår har vært et av de fremste eksemplene på at statlig eierskap fungerer, og at det ville vært lite heldig om dette skulle bli avslutningen på det kapittelet. Hun tror også at ordet «sammenslåing» blir et ord som ikke forteller hele realiteten av en slik prosess.

- Ordet «sammenslåing» kamuflerer det som ville blitt en realitet. At Flytoget med sine 350 ansatte vil forsvinne i et Vy konsern med 10.650 ansatte, sier hun.

Fottland tror ikke det finnes eksempler på tilfeller hvor dette har fungert.

- Det finnes vel knapt eksempler på at et lite, innovativt selskap som fusjoneres inn i et stort selskap, vil klare å beholde sitt særpreg, innovasjonsevne og unike kultur blant ansatte.

Emneord: 
Tags: