Her tar kurslederne deltakerne i mot og introduserer kurset. FOTO: Isolde Albriktsen

Ungdommene som vil redde verden

Amnesty region øst arrangerte tirsdag kveld et introduksjonskurs for unge aktivister.
Torsdag, 13 oktober, 2022 - 10:00

Amnesty International, Faktaboks

- Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. 

- Amnesty er uavhengig av politisk ideologi, økonomiske interesser og religion, og vi mottar ikke statsstøtte.

- Bevegelsen ble stiftet i 1961.

- Den norske avdelingen av Amnesty International ble opprettet i 1964 og har rundt 100 000 medlemmer. 

Kilde: Store Norske Leksikon og Amnesty 

Et introduksjonskurs for engasjerte ungdommer


Ida Hellum, opplæringskoordinator i Amnesty region øst. FOTO: Isolde Albriktsen

Tirsdag 11. oktober møttes rundt 20 engasjerte ungdommer opp i Amnestys hovedkontor i Oslo for å delta på en åpent introduksjonskurs. Dette var et arrangement for dem under 20 år, og de som deltok var mellom 15 og 17 år. De fleste av de som deltok på arrangementet hadde hørt om arrangementet gjennom skolen sin eller gjennom Amnesty sin ungdomsgruppe i Oslo.  

Ida Hellum (33) er opplæringskoordinator i Amnesty region øst og er leder for dette introduksjonskurset. Sammen med tre frivillige kursledere skal hun holde kurs. Hellum forteller at disse introduksjonskursene er noe som holdes regelmessig, opp til et par ganger i året på forskjellige steder i øst-norge, med et mål om å engasjere unge aktivister. 

 

Målet for kurset

– Målet med kursene er for å få unge til å ønske å bidra i Amnesty sitt arbeid. Vi ønsker at de skal se “the power of you” som er Amnesty sitt slagord, altså at de skjønner hvilken kraft enkeltindividet har og at vi kan gjøre en forskjell sammen.

For å lære ungdommene om dette har de utviklet ulike pedagogiske verktøy som skal være interaktive for deltakerne for at de skal være med å kunne delta i kurset. Hellum understreker at det er viktig for dem at dette kurset engasjerer deltakerne gjennom aktivitet.

I løpet av opplegget gjorde ungdommene en rekke oppgaver. Blant annet ble det lagt frem en tidslinje og kort med bilder av historiske hendelser om menneskerettighetene hvor deltakerne skulle plassere dem på riktig sted på tidslinjen. De fikk også fremlagt diverse “caser” hvor oppgaven var å finne ut hvordan Amnesty ville handlet i ulike situasjoner. I tillegg til dette ble det holdt foredrag om Amnesty som organisasjon og de sitt arbeid både nasjonalt og på et internasjonalt plan. 


Her plasserer deltakerne lapper med bilder av historiske begivenheter på en tidslinje. FOTO: Isolde Albriktsen

Fornøyde unge aktivister


Maria Joao Pinheiro da Silva (17) og Mathea Vikland (17) er storfornøyde med introduksjonskurset. FOTO: Isolde Albriktsen Isolde Albriktsen

Maria Joao Pinheiro da Silva (17) og Mathea Kilen Vikland (17) er begge strålende fornøyde etter de har deltatt på dette introduksjonskurset til Amnesty Tirsdag kveld.

Vikland er leder i Amnesty ungdom Oslo. Til tross for at hun er godt kjent med amnesty fra før valgte hun å bli med på kurset. Dette var både fordi hun følte et ansvar for å bli med for å kunne være et forbilde for de andre medlemmene i Amnesty ungdom Oslo, men også på grunn av at hun gjerne ville lære enda mer om organisasjonen. Hun poengterer at det alltid er mye å lære, og som leder synes hun det er fint å kunne dele kunnskapen hun tilegner seg med de andre medlemmene. 

Da Silva er også med i Amnesty ung Oslo, men har ikke vært på grunnkurs før. Derfor bestemte hun seg derfor for å bli med nå. Hun forteller at til tross for at hun har mye kunnskap om organisasjonen og arbeidet de gjør, lærte hun masse om blant annet Amnesty sin historie og om hvordan organisasjonen ble til på dette kurset. 

– Jeg ble minnet på hvorfor jeg ble med i Amnesty, og hvor bra denne organisasjonen er. Det var rett og slett veldig inspirerende og engasjerende, sier Vikland.

 

Emneord: