Alle Janne Lepperøds bilder er malt oppå andre bilder hun tidligere har malt. Foto: Emma Juul Vraa

Å utforske gjennom kunsten

Masterstudentene ved estetiske fag fra OsloMet avholder denne uken avgangsutstilling. I galleriet i PP33 får publikum mulighet til å bruke sansene.
Torsdag, 13 oktober, 2022 - 10:18

For i enden av den høstfargede allé ved Pilestredet park finner man galleriet PP33. Her er det hele uken mulig å oppleve, undersøke og føle seg gjennom en utstilling, som både aktiverer og utforsker sansene våre.

Utstillingen rommer ulike kunstverk som avspeiler både hvordan studentene kommer fra forskjellige studieretninger, men også hvordan deres verk utspringer fra forskjellige måter å tenke og utforske kunst på.

Viljen til bærekraft

Janne Lepperød er student ved fagdidaktikk: kunst og design-linjen. Hun har i sin masteroppgave utforsket hva vilje er, og hvordan man kan fremme elevers vilje til å ta vare på miljøet, slik LK20 har som mål. 

— Bakteppet for denne opgaven er de store og alvorlige utfordringene vi står overfor i forhold til klima og natur. For meg handler dette om viljen til bærekraft, sier hun.

Vilje har derfor vært et sentralt tema for Lepperød i hennes oppgave. Og for å forstå hvordan elevenes vilje kan fremmes, har hun forsøkt å utforske sin egen. 

— For å fremme elevenes vilje så må jeg jo vite hva vilje er. Og hva er vilje, spør hun. 

I arbeidet med verkene har Lepperød derfor på forskjellige måter, og igjennom bruk av forskjellige materialer forsøkt å berøre viljespørsmålets mange sider.

— Det holder ikke bare å lese om det, jeg må kjenne på det. Hva er det? Du må ha et ønske, men for å ønske må du ha en lengsel i deg. Og det er det jeg har prøvd å male frem. For meg, har det at kunne jobbe fysisk med materialene vært et møte med meg selv, forklarer hun.

Kreative prosesser  


Det visuelle brukes til å formidle i Camilla Hegsbros verk. Foto: Emma Vraa 

Det å stille spørsmål og å være nysgjerrig, ikke kun på seg selv, men også de prosessene som oppstår når man arbeider med problemløsning, blir i Camilla Hegsbros installasjon med smykker og bilder, visualisert. Hegsbros er også fra linjen fagdidaktikk: kunst og design. I hennes verk blir smykkene en kreativ måte å formidle ulike problemløsningsstrategier på.

—Jeg har troen på at det å bruke sansene og å tørre å bli værende litt i den usikre delen av en kreativ prosess da man ennå ikke helt vet hvor man skal, kan føre til nye og spennende oppdagelser, sier hun.

Det å kjenne på ting både fysisk, men også gjennom en følelse av nysgjerrighet, er noe som begge studentene mener at kunsten kan være med på å aktivere. 

 — Jeg har jo hatt et ønske om at de skal bli nysgjerrige. Og jeg har et inderlig sterkt ønske om at de skal komme å si: wow. Hva er dette her for noe? Hva kan jeg få utav dette?, sier Lepperød.

Utstillingen kan oppleves i galleriet i PP33 frem til fredag.