Black History Month Norway festivalen skaper entusiasme for den norsk-afrikanske diasporaen. Her under samarbeid med kultur- og motearrangementet: 'Edges and Drinks'. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima.

– Vi er moderne, melaninrike Asbjørnsen og Moe

Black History Month Norway bidrar nok en gang med å synligjøre og nedfelle norsk-afrikansk historie. Egne historier på egne premisser, gjennom egne plattformer. Årets tema er representativ historieformidling, og kulturarv.
Tirsdag, 18 oktober, 2022 - 13:35

Black History Month Norway er en årlig kulturfestival i Oslo, som samler inn, skaper, bevarer, og deler norsk-afrikansk kultur og historie. Festivalen holdes i hele oktober måned. Det er den norsk-afrikanske diasporaen som vektlegges i løpet av denne festivalen. Kulturfestivalen samarbeider med en rekke ulike aktører i forbindelse med dette arbeidet.

Formålet er økt deltakelse i demokratiet, mer inkluderende historiefortelling og kontinuerlig nasjonsbygging med plass til alle. Festivalen er inspirert av det internasjonale konseptet Black History Month, som har sitt opphav i USA.

Internasjonal inspirasjonskilde

Med inspirasjon fra det internasjonale konseptet, så ble Black History Month Norway gjennomført for første gang i 2019. Det ble da lansert som et initiativ fra Ida Evita Thorstensen de Leon.

– Vi driver med moderne nasjonsbygging med plass til alle, og tar eierskap til våre bidrag til norsk historie, fordi vi er jo her for å bli, sier Ida Evita Thorstensen de Leon.

Ida Evita Thorstensen de Leon er aktivist, og leder i Black History Month Norway. Samt, så produserer hun innhold på Instagram via @Blackhistorymonth_norway og @Idaevita, og er vert for YLTV podkasten: ‘Utlendingsnemda’.


Black History Month Norway leder, Ida Evita Thorstensen de Leon. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima.

Hun mener det er viktig å løfte fram historier og forbilder fra den norsk-afrikanske diasporaen. Dermed vil folk kunne se seg selv representert, og kunne ta eierskap over sine egne historier.

– Historien er ikke blendahvit. Bruk litt tid på å være med på å endre strukturene, og se verdien av å ha en mangfoldig nedfelt historie. Jeg tror at da hadde vært mye mindre rasisme, sier Ida Evita Thorstensen de Leon.

Black History Month Norway samarbeider med samtlige organisasjoner for å lykkes med dette. Melahuset, Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet, ‘Edges & Drink’ og Deichman er noen av aktørene som har samarbeidet med Black History Month Norway.

Deichman med på feiringen

Selma Benmalek er ansatt i Deichman, og jobber som programkonsulent ved ‘Seksjon for formidlingsprogrammer’.

Hun forteller at det er viktig som et bibliotek å være imøtekommende for alle grupper. Det er derfor viktig å løfte fram disse historiene. Slik kan folk oppdage sine egne historier, eller oppdage nye historier.


Selma Benmalek, som viser fram et utvalg av boksamlingen til Deichman. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima.

– Deichman samarbeider med Black History Month Norway fordi som et folkebibliotek så har vi et mandat som handler om at vi er et bibliotek for alle. Alle skal føle seg hjemme og velkomne på bibliotekene våre, sier Selma Benmalek.

Samarbeidet med Black History Month Norway innebærer tiltak som vektlegger norsk-afrikanske litteratur og historier. Målet er å løfte fram en samling av historier som representerer den norsk-afrikanske målgruppen.

Eksempler på tiltak er bokutstillinger, innsamling av nye bøker, arrangering av diverse forestillinger, samt lignende tiltak. Deichman går også gjennom ‘samlingen’ sin, (bøker, litteratur, filmer, osv.), og vurderer i hvilken grad den når ut til den norsk-afrikanske målgruppen. 


“Edvard Sills’ eventyr”-bokutstilling hos Deichman i forbindelse med Black History Month Norway. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima.

– Alle skal finne noe for dem på hyllene våre, og også på scenen. Dette samarbeidet en fin måte å få løfte fram litteratur og kunst rettet mot den norsk-afrikanske målgruppen, avslutter Selma Benmalek.