Tror gamle Oslo-trikker kan gjenbrukes i Ukraina

Oslo Sporveiers Arbeiderforening har gitt et forslag om å sende gamle Oslo-trikker til Ukraina.
Mandag, 7 november, 2022 - 18:17

Under krigen mellom Russland og Ukraina har den ukrainske infrastrukturen blitt sterkt påvirket. Blant annet er flere trikker ødelagt, og derfor har OSA i et brev til Oslo byråd foreslått å donere gamle norske trikker til Ukraina. Det pågår nå en prosess hvor 87 nye SL-18 trikker skal erstatte gamle Oslo-trikker, og arbeiderforeningen mener at flere av disse fremdeles er brukelige.

Selv om forslaget har utfordringer tror OSA at både hele trikker og deler av de kan sendes til der det er behov. Arbeidsforeningen håper derfor at Oslo byråd tar saken videre, for å blant annet sjekke hva behovet for trikkeutstyr i Ukraina er, og hvordan forslaget eventuelt kan gjennomføres. Byrådet har enda ikke vedtatt forslaget. 

Jørn Holm-Hansen som blant annet er forsker I innen politikk og forvaltning i øst- og sentraleuropeiske land, særlig Russland, Ukraina og Polen, har følgende å si om forslaget.  

– Her vil jeg stille spørsmålet om det er riktig å gi avlagt materiell som gave. Hvis det er helt klarlagt at dette er noe den ukrainske byen selv har bedt om, er det fint. Hvis ikke, kan det bli litt feil. I de fleste land i verden, er det nedverdigende å motta «gammalt ræl» som gave. Men det er ikke tvil om at sporveisforeninga mener det godt. De tenker dette som en solidaritetshandling. 


Jørn Holm-Hansen, forsker I innen politikk og forvaltning i øst- og sentraleuropeiske land, stiller spørsmål til forslaget. FOTO: Sonja Balci, OsloMet 

 

Emneord: