Tydelige spor. Foto: Petter Berntsen

Asfalten kan resirkuleres

Omtrent halvparten av den årlige returasfalten blir brukt til ny asfalt igjen, mens resten blir brukt som knust asfalt til andre ting.
Tirsdag, 8 november, 2022 - 14:41

Det offentlige veinettet i Norge har tilsammen over 97 000 km med Vei. Det er like langt som Lindensen til Nordkapp 57 ganger.  Asfalten vi er kjent med, er det øverste laget på veien. Om asfalten blir håndtert riktig, kan den være 100% resirkulerbar

Litt historie om Asfalt 

Asfalt er det øverste laget på veien, og inneholder 95% steinmateriale og 5% oljebasert bindemiddel.

Bitumen er et mørkebrunt eller svart seigt stoff, som finnes naturlig eller kan framstilles ved raffinering av råolje.

Bitumen har flere bruksområder og har blitt brukt av mennesker i mer enn 5000 år! I Babylon finner man de eldste veiene funnet, med bitumen i seg, som ble laget 600 år f.Kr.

 

Omtrent 1.5 million tonn 

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) jobber med kartlegging av returasfalt i Norge. KFA får inn omtrent 1.5 million tonn med returasfalt i året. Returasfalt er alt fra asfaltflak fra veien, til fresmasse eller feilprodusert asfalt fra fabrikker.

Omtrent halvparten av den årlige returasfalten blir brukt til ny asfalt igjen, mens resten blir brukt som knust asfalt til andre ting. Mengden returasfalt som vanligvis blir blandet ut i ny asfalt, er mellom 10-25%.

– Et hovedmål med resirkuleringen er å mininimere CO2 utslipp, og hvis man blander for mye retur asfalt vil asfalten få en lavere levetid. Og man miste den potensale sparte CO2 utslippen. For øyeblikkert er det ett forsøk i Rogaland å tilsette 60% returasfalt i asfalten på en vei som opplever mye trafikk, for å se om blir av høykvalitet, sier Roar Telle fra KFA. 

Mer resirkulering 

De siste årene har det vært en økning av returasfalt i bruk til ny asfalt. Hovedårsaken til dette, er at statensvegvesen og fylkeskommunen har minimal CO2 utslipp som et av kravene, når man søker for å legge vei. 

– Det er ikke lenger prisen på asfalten og kvaliteten, men CO2 utslippet som blir vurdert av de som kjøper asfalt, Sier Telle. 

Hvor kommer alt fra? 

Mye av returasfalten som blir produsert hvert år, kommer av veier som blir frest. Asfalt blir slitt over tid, og må reglemessig byttes ut med ny asfalt. Når man freser veier, fjerner man det øverste asfaltlaget og legger et nytt asfaltlag 

– En fordel med fresmasse, er at den kan lastes og kjøres direkte til asfaltfabrikken for gjenbruk, siden man vet akuratt hva asfalten består av.  

Den andre hovedkilden til returasfalt, er asfaltflak. I Oslo hvor det er mye anleggsarbeid, er det mye asfaltflak blir som blir gravd. Omtrent halvparten av hovedkilden til returasfalt er asfaltflak.