Barnehageansatte i streik møtte opp til fanemarkering utenfor Stortinget. Foto: Vanja Krøvel
Snart en måned med streik har gått

Derfor streiker de private barnehageansatte

Private barnehageansatte er nå inn i sin tredje uke med streik etter uenighet med Private Barnehagers Landsforbund (PBL).
Mandag, 7 november, 2022 - 14:20

Private barnehageansatte fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, og Delta gikk ut i streik 17.oktober. De streikende har ikke kommet til enighet med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om en ny pensjonsavtale. Nå streiker rundt 257 private barnehageansatte i Oslo området. Flere av dem møtte opp utenfor Stortinget onsdag 2.november for å vise hvorfor de streiker. 

— Vi streiker for at våre medlemmer skal få en anstendig pensjon på nivå med hva andre private og kommunale barnehager har, sier Halvor Hals Kolsrud, Utdanningsforbundets pressekontakt for streiken i Oslo. 


Fagforbundet var til stede på Eidsvolls plass og delte ut kaffe og kakao til de streikende. Foto: Vanja Krøvel

Han forklarer at det konkret handler om at deres medlemmer som arbeider i PBL barnehager, ønsker å komme med i fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP). Dette er, i privat sektor, en livsvarig pensjonsordning i tillegg til pensjon fra folketrygden. Dette har allerede flere barnehageansatte i både offentlige og private barnehager. 

— Vi krever at vi skal ha det samme som barnehageansatte skal ha, vi krever ikke noe mer. Vi krever bare likebehandling, sier Halvor Hals Kolsrud. 

Hvem har ansvaret?

Kolsrud mener at det som mangler før streiken kan ende, er at PBL kommer de i møte. 

— På mange måter ligger ballen hos dem, og inntil de kommer oss i møte er vi dessverre fastlåste, sier Kolsrud. 

Dette er derimot direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen, uenig i. Iversen mener fagforeningenes krav ville gitt ansatte i PBL barnehager bedre ytelser enn det som gjelder for ansatte i kommunale barnehager. I tillegg mener han at det ville bli for kostbart. 

— Kravene er så kostbare at de ville sparket beina under mange populære private barnehager. Slike krav har det ikke vært mulig for PBL å imøtekomme, sier Iversen på telefon til Journalen. 

Han er også uenig i at det er PBL sitt ansvar at streiken ikke tar slutt. 

— Dette er en streik som fagforeningene må ta det fulle og hele ansvaret for. Det er de som har tatt ut tusentalls ansatte i streik som nå rammer tilbudet til veldig mange barn og foreldre i store deler av landet. 

Kolsrud synes det er beklagelig at tredjeparter blir rammet av streiken.

— At det rammer barn og foreldre som er avhengige av oss, det ønsker ikke vi, sier han. 


Harald Hals Kolsrud har vært med på å organisere fanemarkeringen utenfor Stortinget. Foto: Vanja Krøvel

Emneord: