Elev Trude Maria Martinsen ble nettopp ferdig med undervisningen for semesteret. Foto: Maria Rolland

Streiken rammer også elever

Ansatte i private barnehager over hele landet er i streik. Dette rammer også elever som Trude (20).
Fredag, 4 november, 2022 - 12:58

Fra 17. oktober har private barnehager over hele landet streiket for en endring i pensjonsordningen. Siden har 2400 ansatte blitt tatt ut i streik, ifølge Fagforbundet.no.

Stengte barnehager gjør at mange foreldre i denne perioden må holde seg hjemme med barna sine. Men streiken rammer også studenter og elever.

Måtte få alternativ undervisning

Trude Maria Martinsen tar opp fag og har dette semesteret hatt fire dager i uken med undervisning, to og en halv time hver dag. Men undervisningen har den siste tiden vært noe annerledes.

– Læreren satte opp et alternativt opplegg på grunn av at han har barn i en barnehage som er tatt ut i streik, forteller Martinsen.

Det nye undervisningsopplegget, som varte i to til tre uker, gikk ut på at fem timer i uken ble forskjøvet til en annen dag, enten hverdag eller helg. I tillegg ble undervisningen filmet og lagt ut som video.

Martinsen påpeker at hun selv er fornøyd med hvordan skolen og læreren har håndtert situasjonen, men har måttet omstille seg til de nye rutinene.

– Jeg syntes skolen og lærer kom med et bra opplegg. Det var bare at jeg selv ikke alltid hadde mulighet til å delta. For eksempel jobber jeg i helgen og da har det kollidert med noe av undervisningen. Jeg skulle aller helst hatt fysisk undervisning, sier hun.

For ordens skyld har Journalen forsøkt å komme i kontakt med skolen, uten å lyktes.

Barnehagelærere ut i streik

En av de streikende er Jonny Normann Olsen. Som barnehagelærer ser han hvor viktig det er for barna å få være i barnehagen.

– Barnehagen er jo først og fremst det første leddet i barnas utdanningsløp. Barnehagen handler ikke kun om barnepass lenger. Vi er den viktigste starten i deres liv hvor vi bidrar, sammen med foreldrene. Barna får trygghet, omsorg, lek og læring og utvikler seg selv som menneske.

Videre påpeker Normann Olsen at barnehageordningen har stor betydning for foreldre som må ut i jobb eller studie.


Sammen med Kristian Olsen (t.v.) er streikevakt Jonny Normann Olsen på plass foran Betha Thorsen Kanvas-Barnehage onsdag morgen. Foto: Maria Rolland

Støtte i utfordrende tider

Streikevakten opplever at en stor del av foreldrene som er rammet viser de streikende betydelig støtte.

– Vi opplever at mange foreldre som møter oss er støttende, og gir oss gode tilbakemeldinger. Mange forstår problemstillingen. Enkelte foreldre syntes også det er vanskelig, noe vi har forståelse for. Men mange er som sagt støttende, og det settes pris på.

De ansatte merker også selv at situasjonen er utfordrende. I likhet med sine medstreikere er dette en spesiell situasjon for Normann Olsen, og det på uviss tid.

– Det er utfordrende i forhold til det å legge kabal for hvordan hverdagen skal fungere. Men jeg opplever fra mine medstreikere at dette er en såpass viktig sak for oss, og at alle står veldig i det nå.

Håper på løsning 

Trude Maria Martinsen håper at streiken ikke vedvarer til neste semester.

– Nå er semesteret nesten over, og vi var heldigvis nesten ferdig med pensum. Men hvis den fortsetter til neste semester, når vi begynner igjen, er det mye pensum man burde få med seg i starten. Det er litt kjipere å gå glipp av.

Jonny Normann Olsen håper også at streiken snart kan komme til ende, men ikke uten endring i pensjonsordningen for de ansatte i privat sektor.

– Det er en lei situasjon. Jeg håper jo selvfølgelig at streiken går over så fort som mulig, men ikke uten at vi får det som vi vil.