Først og fremst benk, eller først og fremst kunst? Benkene på Bjørvika er en del av kunstprosjektet "Modified social benches". Foto: Einar Nygaard

Benk eller kunst?

Byens mange benker er varierte i design og plassering. Men har du tenkt på at de kanskje er noe mer enn bare en benk?
Fredag, 4 november, 2022 - 15:35

Hva er brukskunst?

Brukskunst er gjenstander som både er brukbare og kunstnerisk vakre. Brukskunst kan være industrifremstilt, eller lages for hånd.   

– Det er viktig å ta pause i et hektisk liv. Da er det godt å kunne sette seg litt ned, sier Erik Solberg, som i likhet med veldig mange andre har benyttet seg av Oslos mange benker og sitteplasser.  

Benk som kunst 

Mange steder i Oslo er det alltid mulig å finne seg et sted å sette seg. En benk, for eksempel. Men har du tenkt over at det antakelig ligger ganske mye tanke bak det du har satt deg på? Noen har designet den, noen har tenkt nøye på hvor den skal stå, og noen har plassert den der. Og da er det kanskje ikke bare en benk lenger. Kanskje det er brukskunst?  


Hva syns du? Benk eller kunst? Denne steinsirkelen står på Bryggertorget på Aker Brygge. Foto: Einar Nygaard

Sigurd Strøm er professor i møbeldesign ved Kunsthøyskolen i Oslo. Han mener det er veldig viktig med kunst i bybildet.  
 
– Den er avgjørende. Den kan være et spørsmålsstillende eller samfunnskritiserende element til undring og fascinasjon. Eller den kan

Visste du at?

Oslo kommune forsøker å ha minst en møteplass hver 200 meter i indre Oslo.

være noe mer trivielt, noe som er der for behaget og underholdningens del.  

Han mener kunst folk kan ta i bruk er særdeles viktig.  

– Muligheten for å sette seg ned kan gi folk en mulighet til å trekke seg tilbake. Det kan også legge til rette for mellommenneskelige aktiviteter. Og rent arkitektonisk har sitteområder verdier som understreker menneskelig tilstedeværelse.

Her får professoren støtte fra Transportøkonomisk institutt. I deres rapport om benker og hvileplasser står det at sittegrupper i flere tilfeller kan sees på som kunst, og at det kan gjøre et område vakrere og hyggeligere. En god hvileplass kan fungere som en trygg, sosial møteplass. De understreker at en benk også bør kunne brukes av mange forskjellige grupper.


Noen benker har knotter for å gjøre det mer ubehagelig å for eksempel sove på dem. Foto: Einar Nygaard


Du har kanskje sett disse og lignende benker rundt om kring i Oslo. Dette er en del av utemøbelserien BLOC, og produseres i Norge. Foto: Einar Nygaard

Benken i det daglige

En benk trenger ikke koste en halv million

Maria Knai


Sokkelen på en statue kan være en fin benk når man er litt sliten i beina. Foto: Einar Nygaard

Erik Solberg mener det ikke er så farlig hvordan benkene ser ut, men at ulike design kan by på ulike måter å sitte på.  

– Ofte sitter man alene. Da er det ikke alltid man skal sitte så lenge, og da trenger man kanskje ikke ryggstøtte.  Andre ganger skal man sitte med andre, og da vil man kanskje sitte ved siden av hverandre. Med mindre man skal spise, da er det kjekt å sitte ovenfor hverandre. Det er fint å ha alternativer, sier han.  

Erik står sammen med Maria Knai, som er enig i at det estetiske ikke er det viktigste.  

– En benk trenger ikke koste en halv million. Kjøp heller flere benker! oppfordrer hun.  
 
Begge er enige om at plasseringen av benkene er det viktigste. 
 
– Man kan jo sette seg ned på hva som helst, om det er en benk eller det er en stein. Det viktigste er at det er et sted det er fint å sitte, avslutter Maria.