54 % av norske voksne bruker ikke refleks. Filippa Torjusen er en av dem som bruker refleks hver eneste dag i vinterhalvåret. Foto: Gjendine Eidslott.

Bruker du refleks om vinteren?

Det blir stadig mørkere. Hvordan være trygg fotgjenger i Oslo-trafikken?
Tirsdag, 29 november, 2022 - 13:29

– Det er heldigvis ikke så mange som synes det er flaut å gå med refleks. De som ikke bruker refleks, har nok rett og slett bare glemt å ta den på, sier Ann-Helen Hansen. 

Hun er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Trygg Trafikk er en uavhengig organisasjon som jobber med trafikksikkerhet. 

– For å være sikker i trafikken må du først og fremst være oppmerksom. Det betyr at du må se deg for før du krysser veien og du må forsikre deg om at andre trafikanter stopper for deg, sier hun. 

Flere ulykker i vinterhalvåret 

Hansen legger også til at det er viktig å bruke synlighetsmidler – som refleks. 

– I vinterhalvåret er det nemlig flere ulykker hvor fotgjengere er involvert. 

Hvorfor er refleks så viktig? Og hvordan kan du huske å ta på deg refleksen før du går ut døra?

(Gjør oppmerksom på at både journalisten og intervjuobjektet går på OsloMet) 

Emneord: