Det er klart for debatt på Pressens Hus i kveld. FOTO: Oliver B. Ivanowitz.

Håper på stort oppmøte på debatt i dag

I kveld arrangerer studenter debatt på Pressens Hus om hvordan journalister best kan dekke straffesaker. – Viktig for morgendagens journalister, sier student Ann-Rita Johansen Baade.
Onsdag, 23 november, 2022 - 14:13

Journalistsudenter fra Høyskolen Kristiania har tatt initiativ til å arrangere en debatt på Pressens Hus. Debatten vil ta for seg spørsmål som; hvordan gjør vi det når informasjonsgrunnlaget i straffesaker kommer nesten utelukkende fra politi og påtalemyndighetens hold? Hvordan gjør den anklagende partens informasjonsovertak det utfordrende for journalister å utføre sin kontrollfunksjon?

Håper mange studenter møter


Ann-Rita Johansen Baade. FOTO: Ann-Rita Johansen Baade 

Ingrid Karoline Karlsen og Ann-Rita Johansen Baade er studentene som har vært med på å arrangere debatten.

– Vi håper mange studenter kommer. Det er jo en veldig viktig problemstilling for morgendagens journalister også, sier Baade.

Hun sier videre at hun håper debatten kan føre til mer innsikt i de ulike sidene ved problemstillingen. Både fra pressens side om hvorfor de ønsker en slik åpenhet rundt straffesaker, og fra politiets og påtalemynighetenes side om hvorfor dette kan være problematisk. 

– Jeg håper flere tar initiativer som dette. Det er veldig nyttig lærdom både for de som arrangerer og de som deltar.

 – En viktig debatt å ha

Ann-Rita Johansen Baade sier at pressen per nå ikke har noe innsyn i dokumenter før straffesaken stilles for retten og går inn i hovedforhandlinger.

– Dette har tidligere resultert i at den eneste informasjonen pressen får om saken er informasjon som lekkes av politiet og påtalemyndighetene, og noen ganger fra forsvarere, sier hun.

Videre sier hun at det da fort kan bli unyansert.

– Det har vi sett i Banheia-saken. Hvor pressen i ettertid har måttet ta selvkritikk på hvordan de håndterte det, og at de gikk politiets gang og flagget deres narrativ, sier Baade.

Hun forteller at det er viktig at pressen får tilgang til slike dokumenter. Samtidig påpeker hun at pressen også må være åpne for diskusjonen rundt hvorvidt pressen klarer å være kritiske og stille kritiske spørsmål med tanke på personvern i slike saker.

– Debatten er viktig å holde fordi den reiser noen store samfunnsspørsmål for pressen som den fjerde statsmakten, sier Baade.

Panelet til debatten vil bestå av Per Arne Kalbakk (etikkredaktør i NRK), Arne Jensen (Seniorrådgiver i Norsk Redaktørforening), Einar Kaldhol (Leder for Parat Politiet) og Stian Mæland (fra Advokatfellesskapet i Mette Y. Larsen & Co). 

Ønsker at flere blir kjent med Pressens Hus


Guro Istad, daglig leder i Pressens Hus. FOTO: Privat.

Guro Istad, daglig leder for Pressens Hus, sier at de absolutt ønsker flere samarbeid som dette med studenter.

– Vi ønsker at flere studenter skal bruke huset og bli kjent med det, og prøve ut debatt formen, forteller Istad.

Videre sier hun at Pressens Hus er veldig åpne for at studenter eller andre tar initiativ til slike arrangementer. 

– Om det er noen som har et tema de ønsker å arrangere debatt rundt hjelper vi gjerne med å fasilitere, avslutter Istad. 

Emneord: