Nina Lothe har nettopp fått fast jobb som barista for Erlik Kaffe, og trives godt både foran kassen, og i matproduksjonen. FOTO: Nora Sørholt Juel

Erlik Kaffe med smakfulle nyheter

Den over fem år gammel kafeen har blitt et viktig arbeidstilbud for mange i Oslos gatemiljø. Nå har bedriften fått midler til å begynne med matproduksjon.
Mandag, 7 november, 2022 - 17:25

Nina Lothe har jobbet på Erlik Kaffe i tre og et halvt år, og trives godt i jobben. Hun er den første baristaen ved bedriften som skal hjelpe til med deres nye matproduksjon, finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen.

– Jeg tror det bidrar til et salg som består av flere ulike varer, at vi har mer å selge. Jeg tror det å få variasjon inn i utvalget vårt er bra, forteller Lothe.

Det er teamleder Maria Waage som har fått ansvar for produksjonen, som har fastsatt dag på mandager. 

– Vi lager hjemmelaget granola, også har vi yoghurt naturell med honning og granola, som vi transporterer ut til kafeene våre i Akersgata og Lovisenberg.


Maria Waage er teamleder, og har erfaring med matproduksjon fra tidligere. Hun synes det er morsomt å få litt variasjon fra kafejobben. FOTO: Nora Sørholt Juel

 En viktig arbeidsplass

– =Kaffe er en kaffebar, og et arbeidstilbud for rusavhengige og vanskeligstilte, forteller daglig leder for Erlik Kaffe AS, Katrin Larsen. 

Bedriften har 18 baristaer med rusbakgrunn, en teamleder på hver av de tre avdelingene, og en gruppe miljøarbeidere/miljøterapeuter som vikarer. 

Nina Lothe jobber på kafeen i Akersgata, og på kafeen deres for Thommessen advokatfirma. Hun forteller at jobben som barista er givende. 

– Det gir positiv feedback og en vei ut av isolasjon og ensomhet, og ikke minst bidrar du i samfunnet og får lønn på en annen måte enn uførepensjon, forteller hun.

Lothe forklarer viktigheten bak en slik tilrettelagt arbeidsplass. 

– Det er noe helt annet når du tjener egne penger, og bare det i seg selv øker egenverdien. Også er det like viktig at du kommer det ut og opp av sofaen, og den ensomheten som du da bryter.


Foreløpig har Erlik Kaffe kun matproduksjon på mandager, men håpet er at etterspørselen etter hvert vil bli så stor at de kan ha åpent flere dager.  etter hvert vil kunne ha flere åpne dager. FOTO: Nora Sørholt Juel 

Ny kompetanse

Både Maria Waage og barista Nina Lothe poengterer at produksjon som dette gir de ansatte en bredere kompetanse. 

– Det blir noe annet enn å bare stå i kassen og lage kaffe, også er det fint å få kompetanse på andre områder også. Jeg tenker det er en ny måte å bygge seg opp på, poengterer Lothe. 

Waage synes det er fint at baristaene nå etterhvert vil få mulighet til å jobbe litt mer i bakgrunnen, og ikke alltid være “på utstilling”, lengst framme i kafeen. 

– Også er det gøy for baristaene å kunne lære noe annet, og få lære litt mer om matproduksjon. 


Matproduksjonen har fått et eget rom på Erlik Oslos eget hovedkontor. Maten skal selges i bedriftens tre kafeer. FOTO: Nora Sørholt Juel 

Må jobbes inn

Damene forteller at de håper de nye varene vil bli populære, men begge nevner at det vil kreve litt markedsføring. 

– Jeg tror folk først må bli vant til at vi selger youghurt og chiapudding, spesielt chiapudding har vi ikke solgt før. De må bli klar over at vi har det, siden vi ikke kan sette det foran nesa på dem, for det er jo kjølevarer.

Matproduksjonen har holdt på i 3 uker, og etter flere salg forteller Waage lattermildt at prosjektet ikke ser ut til å være dødfødt.

– Det er jo produkter som er gode og fine, men det tar litt tid å kjøre det inn, det vil det alltid gjøre. Vi er fortsatt i en sånn testperiode vil jeg si.