Lyktestolpene i Oslos lysløyper slås nå av en time tidligere enn vanlig. FOTO: Frida Tvedte Matre

Færre timer med lys i marka

Fra mandag 21. november slukkes lyset i Oslos lysløyper en time tidligere enn vanlig.
Torsdag, 24 november, 2022 - 14:59

Oslo kommune har innført et nytt tiltak som innebærer at lysene i byens lysløyper vil slås av klokken 22:00. Det er en time tidligere enn vanlig slukketidspunkt. Lyktestolpene skal heller ikke slås på om morgenen, men vil komme på når det mørknes om ettermiddagen, på samme måte som gatelyktene. 


Her vil det ikke være lys i lyktene mellom klokken 22:00 og til det mørknes på ettermiddagen. FOTO: Frida Tvedte Matre 

Økte strømpriser

I en pressemelding skriver Bymiljøetaten at årsaken er økte strømpriser og behov for å kutte ned på kostnader. Etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven sier at selv om strømprisene nå er lave, forventes den å øke utover vinteren. Derfor kommer dette tiltaket nå. 

– Vi mener det er viktigst å ha lyset på ettermiddag og kveld, da løypene blant annet brukes av mange barn og unge. De litt eldre som benytter løypene sent på kvelden kan ta frem hodelykten. 


Lysløypen Sognsvann-Ullevålseter er en av løypene hvor tiltaket vil gjelde. FOTO: Frida Tvedte Matre 

Vil vare over vinteren

Ifølge pressemeldingen vil tiltaket på den mørkeste tiden av året bidra til omtrent 4,5 timer mindre strømforbruk per dag, men den reelle besparelsen vil variere. Det avhenger av strømprisen på tidspunktet. Pressevakt i Bymiljøetaten Liv Eggebø forteller at planen er at det skal gjelde en god stund frem i tid. 

– Det er hele vinteren, skriver hun. 

Lysløypene er viktige

Generalsekretær i Skiforeningen Håvard S. Abrahamsen forteller at de har forståelse for at kommunen må sette i gang strømsparingstiltak. Likevel advarer de mot tiltak som kan hindre folks aktivitet. De har kontakt med flere som benytter lysløypene på kvelden, og er redd for at tidligere lysslukking kan føre til at flere velger å droppe en tur ut. 

– Vi vet at mange benytter sene kveldstimer til å få seg en gåtur, løpetur eller skitur. Lysløypene er viktige tiltak for å gjøre det enklere å være aktiv utendørs. Det er ikke alle som føler seg like trygge i mørket eller kun med hodelykt.


Håvard S. Abrahamsen i Skiforeningen vil advare mot tiltak som kan få folk til å droppe tur og aktivitet. FOTO: Christian Haukeli/Skiforeningen 

Skapt reaksjoner

Bymiljøetaten har delt informasjon om tiltaket gjennom sin konto på både Instagram og Facebook. I kommentarfeltet er det delte meninger. En av de som reagerer er Hanne Marit Normann. 

– Jeg bor rett ved lysløypene selv. Sen kveld er tiden da jobb, styremøter og barnas aktiviteter er over, og jeg kan finne roen i lysløypene.

Hun setter tiltaket i en større sammenheng, og mener det å ha på lysene så mye som mulig kan kan bidra til store kostnadsbesparelser for Oslo. Aktiviteten folk gjør i lysløypa vil bidra til økt livskvalitet og i ytterste konsekvens til mindre behov for helsetjenester og kommunale tjenester, tror Normann.

– Noe så enkelt som å skru av lyset bare én time før kan rett og slett forplante seg til å få store konsekvenser. Det kan høres dramatisk ut, men bare tenk hvor store konsekvenser isolasjon etter den pågående pandemien har ført til. 

Burde innført andre tiltak

Normann synes at det heller burde vært innført andre tiltak rettet mot løypene. 

– Oslo kommune har et folkehelseansvar, og åpne lysløyper er et enkelt og tilgjengelig verktøy for å bidra til god helse blant innbyggerne. Så enkelt, men så fint. Man burde heller rette fokus mot å tilgjengeliggjøre løypene for flere mennesker gjennom arrangerte turer og subsidiert/gratis kollektivtransport. Tiltak som koster penger, men sparer samfunnet for kostnader og utgifter på sikt, skriver hun til Journalen.

Vurdert som minst ulempe

Eggebø forklarer at Bymiljøetaten har vurdert ulike alternativer for sparetiltak i marka. I stedet for å slukke belysningen helt i enkelte løyper, ble tiltaket å redusere i alle. Dette fordi alle løypene blir godt brukt. 

– Det er få som bruker løypene etter kl. 22 på kvelden, og på morgenen, så det er vurdert som minst ulempe. I tillegg er det noe mer besparelse på å redusere belysningen i alle kontra å kutte lyset helt i enkelte løyper.