Illustrasjonsfoto: Rapporten tar utgangspunkt i barnemat for barn fra 0-3 år. FOTO: Journalen arkiv

21 av 40 produkter feilmerket

Det er ingen selvfølge at barnematen du kjøper i butikken er riktig merket.
Søndag, 27 november, 2022 - 15:08

I november publiserte Matportalen en sak med utgangspunkt i Mattilsynets Merkesjekken 2021.

21 av 40 produkter Mattilsynet sjekket var feilmerket, det vil si ca. 50%. I rapporten står det likevel at resultatet ikke sier noe om total status på merking av barnemat. Dette er blant annet fordi relativt få produkter er sjekket. Feilene ble også rettet i etterkant av rapporten. 


En utfyllende liste over hvilke produkter som ble sjekket finnes på Mattilsynets nettside. FOTO: Hanna Haug 

– Blant feilene som ble avdekket, var manglende oversettelse av produktopplysninger til norsk, manglende mengdeangivelse av viktige ingredienser og manglende samsvar mellom opplysninger i innholdsfortegnelsen på selve produktet og hva produsenten oppgir i produktdatabladet (den faktiske «oppskriften»), skriver Mattilsynet i en e-post til Journalen. 

En mors perspektiv

Selv om feilene er relativt små, synes Gabrielle Besovic det er nyttig å vite. Hun er ute på trilletur med sønnen sin. 


Gabriella Besovic innrømmer at hun ikke alltid leser på innholdsfortegnelsen. FOTO: Hanna Haug

– Korrekt merking bør være en selvfølge.

Hun mener det handler om åpenhet fra selskapenes side, selv om hun ikke alltid leser hvilke ingredienser produktene inneholder, .

– Det er noe med å ha mulighet til å vite hva jeg gir sønnen min, sier Besovic.

Merkesjekken er en viktig oppvekker, og Mattilsynet har en klar standard: 

– Matmerking skal alltid være korrekt, gi forbruker tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede. Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med, skriver de videre i e-posten.

Kan få svært alvorlige følger

Det var svært få av feilene som hadde noen helsemessig betydning. Unntaket var ufullstending merking av ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner. I rapporten står det at et fåtall av produktene ikke hadde fremhevet allergenene visuelt. I en e-post skriver Hogne Skogesal fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) følgende:

– Vi ser alvorlig på denne type feil. Den informasjonen som gis på produktet har medisinsk betydning for de med matallergi, og kan være avgjørende for om barnet får i seg feil ingredienser.

NAAF er enige med Mattilsynet om hva standarden er, og er glade for at undersøkelsen ble gjennomført. 

– Forbrukerne må kunne stole på innholdsfortegnelsen, og denne type feil og mangler kan få svært alvorlige følger. Det er derfor betryggende at Mattilsynet gjennomfører slike undersøkelser. Det er viktig å huske på at det er en grunn til at disse kravene i matinformasjonsforskriften finnes, skriver Skogesal.

Emneord: 
Tags: