Det var folksomt på Deichmann Grünerløkka under romsk kulturdag. Foto: Emma Rosenberg Hammeren

Feiret romsk kulturdag

Romsk kultur ble feiret i sammenheng med lanseringen av en publikasjon utgitt av Kirkens Bymisjon.
Mandag, 7 november, 2022 - 14:33

Romer

- En nasjonal minoritet i Norge.

- Utgjør mellom 10 og 12 millioner mennesker.

- I Norge fiinnes det både norske romer og tilreisende europeiske romer.

- Antisiganisme er betegnelsen på diskriminering mot romer.

Kilder: Store norske leksikon, Kirkens Bymisjon.

Publikasjonen “Den aksepterte rasismen - Tekster om antisiganisme” gir en innføring i antisiganisme og formidler romers erfaringer med rasisme og diskriminering i Norge. Deichmann Grünerløkka var derfor fylt med romsk historie, musikk og mat lørdag 5. november.

– Utbredt rasisme mot romer

Marit Nybø er redaktør i publikasjonen og avdelingsleder i Kirkens Bymisjons avdeling for fattige tilreisende. 

– Romene er, med ganske stor sikkerhet, en av de mest diskriminerte gruppene her i Norge, forteller Nybø. 

– Det er en veldig utbredt rasisme mot romer, og denne er det viktig å bekjempe, fortsetter hun.

Hun forklarer videre at kunnskap om romenes situasjon er nødvendig for den antirasistiske bevegelsen. Ifølge Nybø kan det å bare høre om romsk kultur og historie bidra med å forandre tankesettet og holdningene våre. 


Marit Nybø er redaktør i publikasjonen. Foto: Emma Rosenberg Hammeren

– Når det er flere som hører og tilegner seg ny kunnskap, så er det et skritt videre. Folkeopplysning øker bevisstheten rundt dette arbeidet, avslutter Nybø. 

Ønsker forståelse

Romenske Pascu Lenuta og Ana Gabor er positive til arrangementet. De tror og håper slike initiativ kan bidra til mindre hat og rasisme.


Pascu og Ana serverte tradisjonell rumensk ciorba. Foto: Emma Rosenberg Hammeren

Kvinnene forteller om hendelser hvor forbipasserende har spyttet og urinert på dem på gata. De pressiserer at det ikke er alle nordmenn som oppfører seg slik; noen setter seg ned med dem eller tilbyr hanskene sine. 

De ønsker at det norske folket skal forstå at de reiser til Norge fordi de har det vanskelig. Kirkens Bymisjon skriver at mange tilreisende romer reiser fra grov diskriminering og sosial nød i hjemlandet, og mange mangler et fast bosted i Norge.


Musikere fra Gjertruds sigøynerorkester spilte opp til dans på biblioteket. Foto: Emma Rosenberg Hammeren

– Romene blir nesten alltid glemt

Tilskuer Sigmund Hegstad forteller at han har mye kunnskap om romer fra før, blant annet fordi han bor med en romsk familie. 

– Romene blir nesten alltid glemt når det er snakk om rasisme, mener Hegstad. Han syns det er viktig å fokusere på det positive romer har bidratt med i europeisk kultur. 

– Vi har hatt romer i Norge siden 1800-tallet, men allikevel kjenner vi bedre til andre kulturer, fortsetter han.

– Vi trenger mer eksponering til romsk kultur i samfunnet, avslutter Hegstad.