Flere bedrifter har byttet ut jobbreiser med digitale møter. Foto: Elsa Remmert

Har kuttet i antall forretningsreiser

Tall hentet fra Avinor, SAS og Norwegian antyder at det har vært en nedgang i antall forretningsreiser etter pandemien.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 11:16

Flere store bedrifter har hatt som mål å redusere antall jobbrelaterte reiser etter korona-pandemien. Pressesjef hos Telenor Anders Krokan sier til Nettavisen at de ønsker å være karbonnøytrale innen 2030. Kutt i antall flyreiser er et av flere tiltak bedriften har gjort for å nå dette. 

Krokan sa i et intervju med nettavisen at de hadde som mål å halvere snittet på antall flygninger de neste årene.

– Ti til femten møter i uka

Forretningsutvikler i Ahlsell Vegar Carlson sier han reiser mellom en og fem ganger i måneden for å delta på møter. Dette kommer i tillegg til de mellom ti og femten møtene han har hver uke. Carlson tror hybridmøter er en god løsning med tanke på miljø og økonomi, men at man også mister mye når man ikke deltar fysisk.

– I forhold til miljøet er hybridmøter selvfølgelig bra i det det reduserer behovet for å være på samme sted. Det er allikevel ikke det samme når man har elektronisk deltagelse. Man mister noe av dybdekommunikasjonen man har ved fysisk oppmøte. Mye av kroppsspråk og gestikulering blir ikke mulig på samme måte.

Carlson selv deltar i hybridmøter nesten hver dag, og sier at løsningen er positiv så lenge innholdet som blir diskutert tillater at det kan foregå digitalt.

– Fungerer på jobb ikke skole

Tredje års student Simen Søgnen er også positiv til hybridmøter, men tror det passer bedre i jobber der alle er engasjerte og vet hva de skal. 

– Det passer nok bedre på jobb hvor alle vet hva de skal. På skolen er ikke alle like målrettet så det er vanskeligere der.

Søgnen har vært igjennom nesten to år med digitale forelesninger, og tror dette er fremtiden. 

– Vi brukte flere digitale hjelpemidler under pandemien, og selv om jeg ikke synes det var det mest effektive i skole sammenheng, tror jeg det gjør arbeidshverdagen til mange mye enklere. 

Fungerer bedre

Equinor sa til nettavisen at møter fungerer bedre når de gjennomføres helt virtuelt. De bekrefter det Carlson sa om at innholdet til møte avgjør hvilke form som er best, og sier at de ansatte vurderer hvilket alternativ som er best før de eventuelt velger å reis.

Eksperter fra Universitetet i Oslo (UiO) er enige med bedriftene og sier til digi.no at de tror digitale møter og hjemmekontor har kommet for å bli. Professor Tone Bratteteig sier i samme intervju at hun tror det er viktig å finne riktig balanse.

Hva burde du tenke på

Statens arbeidsgiverportal har laget en liste med hva det er lurt å tenke gjennom når man planlegger og gjennomfører et digitalt møte.

1. Vær tydelig på hensikten med møtet 

2. Forklar hvordan møtet skal gjennomføres  

3. Etabler spilleregler 

4. Hold møtene korte 

5. Involver deltakerne 

6. Del skjerm og bruk samarbeidsverktøy 

7. Sjekk underveis 

8. Fordel oppgaver og følg opp 

De har også laget en liste med tips til hva deltakere og møteledere burde tenke på og ta hensyn til før under og etter digitale og hybride møter. Listen inneholder også forslag til når de ulike møtetypene passer. Simen Søgnen tror det er slike forberdelser som gjør at de digitale hjelpemidlene kommer til å fungere som gode og viktige hjelpemidler i flere år fremover. 

 

Emneord: