Fakkeltog for avskaffelse av vold mot kvinner. FOTO: Mina Ræge.

Hver tredje kvinne utsettes for vold

I dag markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Ifølge FN utsettes 1 av 3 kvinner for fysisk eller seksuell vold mist én gang i løpet av livet. 
Fredag, 25 november, 2022 - 11:57

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. På FNs nettsider skriver de at vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden. De omtaler det som et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn. 

Et vedvarende problem


Aili Keskitalo. FOTO: Sametinget.

Aili Keskitalo er politisk rådgiver i Amnesty og sier denne dagen gir en årlig anledning til å sette fokus på et stort samfunnsproblem.

– Amnesty International er en menneskerettighetsorganisasjon, så vi legger stor vekt på retten til liv og helse og retten til frihet fra vold, sier Keskitalo.

Hun sier videre at det først og fremst er stater som er forpliktet av menneskerettighetene, og deres forventninger til statene er at de skal bidra til å avverge kjønnsbasert vold, beskytte kvinner og jenter mot vold, ha tilbud til voldsutsatte og straffeforfølge voldstøvere.

– Ulike deler av FN-systemet arbeider kontinuerlig med dette, men vi ser dessverre at det er et vedvarende problem som rammer nye generasjoner kvinner både i og utenfor hjemmet, forteller Keskitalo.

Urfolkskvinner mest utsatt

Keskitalo påpeker at visse grupper er mer utsatte for vold enn andre. 

– Det er dessverre slik at urfolkskvinner er mer voldsutsatte enn andre kvinner, både i Norge og globalt, sier hun. 

Omtales ikke nok i mediene 

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har som delmål “å forbygge vold mot kvinner og å sikre hjelp og bistand til kvinner som utsettes for vold”. Journalen har derfor tatt kontakt med Anniken Schwamborn, seksjonsleder for “vold mot kvinner, integrering og kvinnehelse” i NKS. Hun sier at NKS markerer dagen med en 16-dagers kampanje som starter 25. november. 

– Kampanjen går til 10. desember, der vi har særlig fokus på vold i våre digitale kanaler, og gjennom andre arrangementer, sier hun.

Schwamborn sier at mindre alvorlige former for vold ofte ikke omtales i mediene, men at det også kan være veldig alvorlig og skadelig.

– De som utsettes for denne typen vold kan tenke at det som skjer meg ikke er like alvorlig, det snakkes ikke om, og man anerkjenner kanskje ikke at det man opplever kan kategoriseres som vold, sier hun.

Koster samfunnet rundt 25 milliarder kroner i året

– Synes dere det er nok fokus på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner?

– Det er mye fokus blant dem som jobber med tematikken, men vi tror ikke alle vet om denne dagen eller at det finnes en egen dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Hun påpeker at konsekvensen av vold er beregnet å koste samfunnet rundt 25 milliarder kroner i året. 

– Vold er altså et alvorlig problem for den enkeltes helse, for samfunnet og for likestillingen. Dette er en viktig sak for Sanitetskvinnene, og vi bidrar med ulike aktiviteter, politisk påvirkning, og med utvikling av nye tiltak fremover, avslutter Schwamborn.