Værestedet åpnet i midlertidige lokaler på Skøyenkroken 11. FOTO: Dina Stieng Gaustad

Kun midlertidige lokaler til rusavhengige i Østensjø

På Østensjø har personer med rusutfordringer hatt stor glede av å ha et værested, men de har ikke fått permanente lokaler enda.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 13:42

 “Kroken” er en møteplass og et dagtilbud for personer med rusutfordringer. Tilbudet skal gi beboere mulighet til å møtes for å være sosiale, spise gratis måltider og delta på aktiviteter og utflukter. Kampen om å få permanente lokaler har vart siden 2016 i følge Nordstrand Blad. 

Delte meninger i nærmiljøet

Anette Skjellum-Kokkim er avdelingsdirektør for velferd og fritid i Bydel Østensjø. Hun kan fortelle at de har vært på utkikk etter lokaler en stund, og landet på lokaler på Skullerud. Disse lokalene ble det ikke noe av.  

På sosiale medier er det flere som utrykker skepsis for hva tilbudet kan gjøre med lokalmiljøet. Hensyn til barn og eldre trekkes spesielt frem i kommentarfelt på Facebook. 

—Når man skal lage tilbud til denne målgruppen er det kanskje både redsel og uvitenhet som gjør at folk er skeptiske, sier Kokkim

I stedet for Skullerud, ble tilbudet startet opp på Skøyenkroken. Bydelen har en leiekontrakt på 3 år i disse lokalene. Kokkim forteller at tilbudet på Skøyenkroken har blitt tatt godt i mot.

—I forbindelse med at vi etablerte oss på Skøyenkroken 11 har jeg opplevd at det har vært veldig god kommunikasjon med styrene og borettslagene i nærmiljøet, avslutter hun. 

Lokalt engasjement

Inger Kjærstad står bak Facebook-gruppen ØSTENSJØ - Hva skjer? På denne gruppen har hun engasjert seg for å dele informasjon om saken. Hun forteller at det har vært mye diskusjon om hvor tilbudet skal være. 

—Saken har vært diskutert veldig mye tidligere. Det har vært en del konflikt om dette på sosiale medier, sier hun. 

Kjærstad har forståelse for at noen er skeptiske til værestedet. 

—Når folk søker på «værested» får de opp det som blir tenkt i sentrum i Oslo. Værestedene i sentrum er noe helt annet, de kan for eksempel ha sprøyterom.

På tross av harde fronter i debatten, opplever Kjærstad at mange er åpne for et aktivitetstilbud til rusavhengige. 

—Min individuelle opplevelse er at de fleste ønsker å inkludere alle slik at de får et bra liv og rett og slett, avslutter hun


Inger Kjærstad opplever at mange kanskje har fordommer mot de med rusutfordringer. FOTO: privat 

 

 

 

 

 

 

Emneord: